KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Informace k podání žádostí o zvýšení stávajících a přidělení nových individuálních kvót mléka k 1.3.2014

10/01/14
viz. zdroj

Zdroj: SZIF

V souladu s ustanovením § 6 a § 7 nařízení vlády č. 244/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přistoupí SZIF (dále jen „Fond“) k rozdělení části rezervy vyčleněné pro zvýšení stávajících a přidělení nových individuálních kvót (dále jen „IK“) mléka na kvótový rok 2013/2014.

Žádosti o zvýšení či přidělení nové IK musí být na centrální pracoviště Fondu – Oddělení správy mléčných kvót, Ve smečkách 33, Praha 1, PSČ 110 00 doručeny nejpozději do 30. 1. 2014.

Žádost je nutné podat na formuláři vydaném Fondem; podpis na žádosti nemusí být úředně ověřen.

Žádost o zvýšení individuální kvóty mléka

Žádost o přidělení nové individuální kvóty mléka

 

K žádosti o zvýšení IK není nutné přikládat jakékoliv doklady.

K žádosti o přidělení nové IK pro dodávky je nutné přiložit doklad prokazující zajištění odbytu mléka.

V případě, že žadatel o přidělení nové IK nemá v době podání žádosti dojnice, popřípadě vysokobřezí jalovice, evidované v systému Ústřední evidence hospodářských zvířat, je nutné k žádosti přiložit doklad, prokazující jejich budoucí nabytí.