KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Zemědělci mezi nejlepšími

17/12/13
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

I letos prezident společnosti Comenius Karel Muzikář v pátek 29. listopadu v podvečer odstartoval slavnostní galavečer při příležitosti vyhlášení anketní soutěže Českých 100 nejlepších 2013. Byl to již 18. ročník soutěže, z níž vzešlo sto nejlepších firem a tradičně nechyběli ani potravináři a zemědělci. Agrofert Holding byl dokonce mezi deseti nejúspěšnějšími firmami ČR, což je mezi elektrárenskými kolosy a automobilovým průmyslem pro zemědělsko-potravinářskou společnost víc než úspěch.

V rámci večera bylo oceněno jedenáct žen titulem Lady Pro a pět mužů titulem Gentleman Pro. Akce se zúčastnil předseda Senátu ČR Milan Štěch, guvernér České národní banky Miroslav Singer a čtyři ministři, jedním z nich byl i ministr zemědělství Miroslav Toman. Dál to byla řada vzácných hostů, včetně zástupců zahraničních ambasád.

Měli jsme možnost být přítomni těmto slavnostním okamžikům, kdy tři nominovaní zástupci zemědělských firem (Agrární komora ČR je po pečlivém zvážení do této soutěže přihlásila) přejímali ve Španělském sále Pražského hradu diplomy.

 

 

Tři želízka v ohni

První společností, reprezentovanou na Pražském hradě Ing Václavem Němcem, předsedou představenstva, bylo DVPM Slavíkov. Vzniklo jako družstvo vlastníků půdy a majetku na bázi dobrovolnosti. Je to společenství lidí se vztahem k hodnotám, jimiž jsou půda, chovná zvířata, ale i sounáležitost s venkovem.

Transformaci družstva předcházelo dělení původního násilně sloučeného podniku ZD Libice nad Doubravou. Vlastní rozdělení přispělo k rozvoji zemědělství ve Slavíkově, ale i obce. Ukázalo se, že DVPM Slavíkov svojí neopakovatelnou snahou vybudovalo ekonomicky silný podnik. „Naproti tomu druhá polovina bývalého podniku přišla do konkurzu a náš podnik DVPM Slavíkov převzal i tuto výměru do svého hospodaření a dnes má asi 2100 ha zemědělské půdy. Z původních 369 trvale činných pracovníků pracuje v našem podniku 58 pracovníků. DVPM Slavíkov hospodaří ve 21 katastrech i mimo obec Slavíkov a spolupracuje s obcí Sloupno, Bezděkov, Libice nad Doubravou, Lány,“ říká Václav Němec. DVPM Slavíkov prošlo za posledních dvacet let velkou proměnou, která je v obci velmi patrná. DVPM Slavíkov kromě řádného hospodaření na zemědělské půdě vybudovalo moderní stáje, které splňují vysoké standardy správné zemědělské praxe – zajištění veterinárních podmínek pro zvířata a také podmínek životního prostředí a ochrany vod. DVPM Slavíkov nakoupilo moderní techniku, čímž zajistilo vysokou produktivitu práce.

V rostlinné výrobě podnik pěstuje obilniny, krmné plodiny – jetel, kukuřici, z technických plodin je to kmín, i ozimá řepka. Celý koloběh pěstování plodin je postaven na biologické úrodnosti půdy s dostatkem statkového hnoje a také na odpovídajícím střídání plodin. Výnos obilnin představuje 6 t/ha, v letošním roce 7,7 t/ha.

V živočišné výrobě podnik udržel stavy dojnic a skotu s užitkovostí 11 050 kg/kus za rok. Skot slouží jako základ pro využití kvalitní produkce z luk – obnovitelného zdroje v oblasti. Zbývající méně kvalitní produkci luk podnik dodává pro potřeby bioplynové stanici na výrobu elektrické energie.

DVPM Slavíkov rovněž chová 200 prasnic nukleového chovu. Výsledkem jsou chovné prasničky, které DVPM Slavíkov od roku 1993 vyváží do zemí Evropské unie – Rakouska, Německa, na Slovensko, do Slovinska, Makedonie, Litvy, Francie, Lotyšska a Španělska. Podnik v letošním roce dosáhl 28,2 selete na prasnici za rok.

 

Farma rodinného typu zabodovala

Dalším vyznamenaným byl soukromý zemědělec, jakých jsou v Agrární unii, součásti Agrární komory ČR stovky, ale ne všichni mohou být první. Inženýr Jan Machač z Chřibské, ze Šluknovského výběžku, denně dokazuje, že i tam zemědělství funguje a může být na vysoké profesionální úrovni.

Jan Machač s rodinou chovají krávy bez tržní produkce, kozy a ovce plemene zwartbles a koně. Hlavní podnikatelský záměr směřuje k produkci kvalitního plemenného materiálu. Toto vše je spojené s kvalitní údržbou obhospodařované krajiny (veškeré pozemky jsou v LFA).

Doplňkovou činností v záměru farmy je poskytování služeb zemědělskou technikou, zejména při sklizni pícnin a posezónní a předsezónní údržbě pozemků, v komunálních službách pro blízké obce.
V neposlední řadě od roku 2010 farma vyrábí pelety jako topivo a granulované krmivo a stelivo pro další drobná hospodářská zvířata.

Farma dokáže zpracovat produkci kvalitního hovězího, jehněčího a skopového masa, vše v biokvalitě. Vytváří dále pracovní příležitosti pro obyvatele obce Chřibská (průměrná roční nezaměstnanost v obci činí 18 až 20 %) a jejího blízkého okolí. Farma se vyznačuje i nadměrnou výrobou velmi kvalitního sena. Již od roku 2002 hospodaří v ekologickém režimu.

Je členem Okresní agrární komory pro okresy Děčín a Ústí nad Labem. Od 29. ledna roku 2004 se farma stala také členem PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Od 1. ledna 2007 je začleněna do Českého svazu chovatelů masného skotu a majitel farmy Ing. Jan Machač se v roce 2010 stal předsedou Klubu Hereford při výše zmiňovaném svazu. Cílem tohoto kroku je snaha majitele farmy pozvednout úroveň chovu skotu plemene hereford v celorepublikovém rozsahu.

 

Lady Pro z Všestar

I třetí reprezentant Agrární komory ČR si zasloužil nejvyšší ocenění a jelikož šlo o ženu manažerku, pak lze už jen prozradit, že Ing. Monika Nebeská je čerstvou držitelkou titulu Lady Pro. Patří mezi letošních jedenáct nejlepších manažerek České republiky ve svém oboru.

 

Zemědělské družstvo

Všestary pod jejím vedením, je předsedkyní představenstva, dosahuje vynikajících hospodářských výsledků. A i když je s Všestary už bytostně spojená produkce velmi kvalitní cibule, která se pěstuje na 187 hektarech, a Všestarská cibule je držitelem ochranného zeměpisného označení Evropské unie, má toto družstvo i na špičkové úrovni živočišnou produkci. „Naše současné stádo holštýnského skotu, které zahrnuje 600 dojnic s průměrnou užitkovostí 10 880 kg, patří mezi špičku v České republice,“ prozradila Monika Nebeská. A pokud se ještě vrátíme k chloubě firmy, Všestarské cibuli, Evropská komise (EK) v roce 2007 oficiálně uznala specifika této plodiny, zejména její pozitivní vlastnosti, které jsou podle verdiktu EK dány souvislostí s prostředím a způsobem jejího pěstování.

Zemědělské družstvo Všestary je významným zaměstnavatelem v regionu a každoročně finančně podporuje řadu neziskových organizací, především jsou to zdravotně postižení.