KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Koaliční smlouva mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL – část ZEMĚDĚLSTVÍ

17/12/13
viz. zdroj

Zdroj: media.rozhlas.cz

3. Rozvoj zemědělství a venkova
Smluvní strany se zavazují usilovat o zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství, rovnoprávnost českých zemědělců v rámci Evropské unie, přísnou kontrolu nezávadnosti potravin a celkové zlepšování kvality života na venkově.

Postupně chceme dosáhnout potravinové soběstačnosti v základních komoditách, a tím vytvořit nová pracovní místa ve venkovském prostoru.

Budeme hájit rovnoprávné postavení českých zemědělců a potravinářů v rámci Evropské unie, především nediskriminační přístup k rozpočtovým prostředkům Evropské unie a rozvojovým programům. Uděláme maximum v rámci EU pro narovnání podmínek v oblasti národních a regionálních dotací zemědělcům a potravinářům.

Podpoříme kvalitní domácí zemědělské a potravinářské produkty proti dovozům nekvalitních potravin ze zahraničí. Zavedeme přísná pravidla pro obchodní řetězce, aby došlo ke zlepšení kvality prodávaných potravin a vytvoření většího prostoru pro české potraviny. Budeme usilovat o transparentní značení skutečného původu potravin.

Dozorové orgány kontrolující kvalitu potravin převedeme do gesce ministerstva zemědělství.

Zachováme tzv. zelenou naftu pro aktivně hospodařící zemědělce Zachováme nulovou sazbu spotřební daně na tzv. tichá vína.

Naší prioritou bude podpora živočišné výroby a speciálních plodin (ovoce, zelenina, chmel, škrob atd.), která jednoznačně přináší pozitivní efekt především na zaměstnanost na venkově. K této podpoře využijeme následujících nástrojů:

  1. V rámci prvního pilíře společné zemědělské politiky maximálně využijeme přímé platby k podpoře živočišné výroby a speciálních plodin.
  2. Platby v rámci agroenviromentálních programů podmíníme dostatečným zatížením zemědělské půdy chovem hospodářských zvířat.
  3. V rámci agroenviromentálních programů podpoříme integrovanou produkci ovoce, zeleniny a vína a nově implementujeme požadavky na dobré podmínky zvířat.

Podpoříme diverzifikaci příjmů zemědělců kvůli ekonomické stabilizaci sektoru. Např. podpoříme bioplynové stanice, které jsou navázány na živočišnou výrobu a slouží také ke zpracování BRKO, pokud to bude pro stát ekonomicky únosné.

Změníme způsob hospodaření s.p. Lesy ČR s ohledem na posílení významu drobného a středního lesnického a dřevozpracujícího průmyslu, kde je možné vytvořit stovky pracovních míst v horských a podhorských oblastech.

Zákonem stanovíme nezcizitelnost státních lesů, které nebudeme privatizovat. Státní lesy musejí aktivně přispívat k udržení zaměstnanosti v regionech.

Posílíme zákonnou ochranu zemědělské půdy tak, aby vynětí půdy nejlepších bonit k jiným účelům bylo prakticky nemožné, s výjimkou strategických zájmů státu. Podpoříme změny v hospodaření na půdě a zaměříme se na zachování její kvality. Zahájíme program protierozních opatření a program k zachování kvality půdy.

Zvýšeným rizikům sucha budeme čelit rozvojem úsporných závlah. Pro zvláště ohrožené oblasti připravíme komplexní programy zlepšení vodního režimu.

Zdroj: media.rozhlas.cz