KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zájemci mohou žádat o dotace na projekty, které přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářství

14/11/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

11.11.2013

Tisková zpráva – Na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví, jsou zaměřena opatření, na která budou přijímány žádosti o dotace z Operačního programu Rybářství v rámci 18. kola. Od zítřka bude na Portálu farmáře Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) zveřejněna Žádost o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013, a to včetně instruktážního listu.

Příjem žádostí začne 26. listopadu 2013 v 9 hodin, kdy budou moci žadatelé zasílat elektronicky podepsané žádosti o dotace s přílohami přes Portál farmáře na příslušný Regionální odbor SZIF. Žádosti budou přijímány pouze plně elektronickou cestou, bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF. Jejich příjem skončí 2. prosince 2013 ve 13 hodin.

V 18. kole mohou zájemci žádat o dotace na projekty v opatření 3.1. Společné činnosti, záměr a) zdokonalení odbornosti pracovníků v odvětví rybářství, 3.1. Společné činnosti, záměr b) podpora spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství a 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast na nich.

Úplné znění pravidel pro poskytování dotací v 18. kole je k dispozici na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (rubrika Dotace, podrubrika Operační program Rybářství) a rovněž na stránkách SZIF www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství.

Dana Večeřová
ředitelka Odboru komunikace MZe