KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Vlastníci lesů a myslivci dostanou 28 milionů korun na odstranění povodňových škod

14/11/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

13.11.2013

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman podepsal zásady pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených červnovými povodněmi v lesním hospodářství. Vlastníci lesů, fyzické nebo právnické osoby zabývající se pěstováním sadebního materiálu lesních dřevin a uživatelé honiteb, které zasáhly povodně, tak mohou začít o peníze žádat od 22. listopadu. Celková výše státní podpory pro lesní hospodářství a myslivost je 28 milionů korun.

„Bezprostředně poté, co Evropská komise oznámila schválení našeho návrhu na kompenzaci škod v lesním hospodářství a myslivosti,  jsem podepsal podmínky, za kterých bude dotace poskytována. Prioritou je, aby po poměrně dlouhém notifikačním procesu u Evropské komise dostali žadatelé peníze co nejrychleji,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Celkem 28 milionů korun rozdělí Agentury pro zemědělství a venkov Ministerstva zemědělství mezi vlastníky lesů, subjekty zabývající se pěstováním sadebního materiálu lesních dřevin a uživatele honiteb, kterým letošní povodně způsobily škody na porostech, lesních školkách, zásobách, stavbách a mysliveckých zařízeních a zvěři ve voliérových odchovech.

„Evropská komise ještě projednává naše návrhy na kompenzace škod, které povodeň způsobila v odvětví rybářství. Až tyto náhrady schválí, budeme moci rybářům poskytnout 50 milionů korun,“ uvedl ministr Toman.

Dořešení povodňových škod označil ministr jako jednu z priorit při svém nástupu do funkce. Ministerstvo zemědělství připravilo materiál týkající se odstranění následků povodní na zemědělském a lesnickém majetku, který vláda schválila koncem července. Vzápětí byly Zásady, které stanovují podmínky pro poskytování dotací jak v oblasti zemědělství, tak lesnictví a rybářství, zaslány ke schválení Evropské komisi. Zásady pro poskytování dotací v zemědělství byly schváleny již 26. září. Zemědělci, kterým letošní povodně způsobily škody na porostech pěstovaných rostlin, na hospodářských zvířatech a na krmivech a zásobách dostanou jako kompenzace 685 milionů korun.

Dana Večeřová

ředitelka Odboru komunikace MZe