KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

SZIF již vyplatil téměř 20 tisíc žádostí o SAPS

01/11/13
viz. zdroj

Zdroj: SZIF

31.10.2013

Praha 31. 10. 2013 – Státní zemědělský intervenční fond k 31. 10. 2013 vyplatil již 19 928 žádostí o dotaci SAPS v celkové částce 7 425 432 953,01 Kč. Jedná se o nejrozšířenější dotaci, tzv. platbu na plochu, plně hrazenou z evropských peněz, na kterou bylo pro rok 2013 vyčleněno zhruba 21,429 mld. Kč.

Od 16. 10. 2013 vyplácí Fond žadatelům v souladu s evropskou legislativou 50% zálohy na dotační opatření SAPS. Platby jsou odesílány ihned po vydání rozhodnutí bez ohledu na nabytí právní moci rozhodnutí. V případě vyplácení druhé části dotací bude SZIF od 1. 12. 2013 vydávat rozhodnutí o doplatku, výplata bude následovat po nabytí právní moci rozhodnutí o doplatku. Pro urychlení platby je třeba odeslat vyplněný formulář Prohlášení o vzdání se práva odvolání, který žadatelé naleznou na webových stránkách SZIF.

Konečný termín výplaty je dle nařízení EU stanoven do 30. 6. 2014, SZIF se však již tradičně snaží o vyplacení maximální možné částky v co nejkratším čase, do konce roku bývá proplaceno více než 90 % těchto dotací. V letošním roce, stejně jako vloni, se někteří zemědělci v souvislosti s vyplácením druhé části dotace setkají s tzv. modulací plateb, kdy je v souladu s čl. 10 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 pro přímé platby uplatněna tzv. modulace. Modulací je míněno snížení celkové sumy všech přímých plateb, o které žadatel požádal, pokud je tato suma vyšší než 300 tis. EUR. Částka přesahující 300 tis. EUR je snížena o 4 %. V případě přímých plateb to znamená, že pokud součet přímých plateb v roce 2013 přesáhne 300 tis. EUR, bude žadateli odečtena částka odpovídající 4 % z plateb přesahujících 300 tis. EUR. Více informací lze nalézt na webu www.szif.cz, případně prostřednictvím infolinky SZIF na telefonu 222 871 871, nebo e-mailu: info@szif.cz.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF