KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rozpočet na rok 2014: EP zamítl škrty Rady v oblasti výzkumu a zaměstnanosti

01/11/13
viz. zdroj

Zdroj: Evropská společenství

Plenární zasedání Tisková zpráva – Rozpočet − 23-10-2013 – 13:48
Parlament ve středečním hlasování zvrátil návrhy Rady na škrty v investicích do výzkumu a tvorby pracovních míst v roce 2014. Poslanci rovněž zamítli škrty v zahraniční politice, zejména v oblasti humanitární pomoci zemím Blízkého východu a syrským uprchlíkům, a navýšili rozpočet agentury pro kontrolu vnějších hranic Frontex.

Parlament navrhuje rozpočet na rok 2014 ve výši 142,6 miliard EUR v závazcích a 136,1 miliard EUR v platbách. Jedná se o snížení oproti rozpočtu na tento rok o 8,1 miliard EUR (závazky) a o 4,3 miliard EUR v platbách. Rada dříve návrh Komise snížila o 240 milionů EUR v závazcích a o 1,06 miliard EUR v platbách na celkových 141,8 miliard EUR v závazcích a 134,8 miliard EUR v platbách.

Parlament svůj postoj přijal poměrem hlasů 480 (pro): 119 (proti): 86 (zdrželo se hlasování).

Nesahejte na klíčové oblasti pro hospodářské oživení


V oblastech, které poslanci považují za klíčové pro nastartování ekonomiky, jako je digitální agenda, výzkum, podnikání a opatření na zaměstnanost (zejména mladých) Parlament následoval doporučení rozpočtového výboru a zamítl škrty v platbách ve výši 629 milionů EUR navrhované v červenci Radou. Zároveň chce rozpočet navýšit o dodatečných 34 milionů EUR.

Uprchlíci

V oblasti pomoci zemím Blízkého východu a uprchlíkům poslanci hlasovali pro obnovení 250 milionů EUR, které navrhla Komise, a navýšení této částky o dalších 50 milionů EUR. Poslanci rovněž hlasovali pro navýšení prostředků na humanitární pomoc, zejména s ohledem na situaci v Sýrii.

Zpravodajka pro rozpočet Anne Jensen (ALDE, DK) zdůraznila, že rozpočet pro uprchlíky na Blízkém východě musí odpovídat skutečným potřebám: "EU musí dostát svým slibům a povinnostem. Věřím, že všichni chápou, že situace je vážná a že je v této oblasti potřeba humanitární pomoc."

"Obří" balíček jednání

Předseda rozpočtového výboru Alain Lamassoure (ELS, FR) zmínil množství nevyřešených rozpočtových otázek. "Máme před sebou jednání o obřím balíčku, který zahrnuje opravné rozpočty na rok 2013, rozpočet na rok 2014 a víceletý finanční rámec 2014-2020. Parlament se tento týden chápe zodpovědnosti tím, že urychleně schvaluje opravný rozpočet č.6, který je nezbytný, aby Komise mohla platit účty od příštího měsíce dále. My všichni, Rada, Komise a Parlament, na sebe budeme muset nyní v nadcházejících obtížných jednáních vzít zodpovědnost. Jedna věc by ale měla být jasná: Parlament nepřipustí, aby se deficity převalily do dalšího roku."

Další postup

 
Po hlasování pléna EP budou mít Rada a Parlament 21 dní na to, aby se v rámci "smírčího" řízení dohodli. Dojde-li k dohodě, bude o ní plénum hlasovat na listopadovém zasedání.

Parlament zároveň čeká, až Rada schválí opravný rozpočet č.8 (ve výši 3,9 miliard EUR). Ten je potřebný k pokrytí loňského deficitu a jeho schválení Radou je pro Parlament podmínkou, aby poslanci posvětili dlouhodobý rozpočet pro období 2014-2020. Dohody je rovněž potřeba ve věci dalšího opravného rozpočtu (č.9), který by měl pokrýt pomoc České republice, Německu, Rakousku a Rumunsku v boji s následky letošních povodní a sucha.

Odkaz : 20131018IPR22651
Aktualizováno: ( 24-10-2013 – 16:33)

Zařazeno v Aktuality