KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Parlament schválil rozpočet EU pro rok 2014 a napravil schodky z roku 2013

26/11/13
viz. zdroj

Zdroj: Evropská společenství

20-11-2013 – Evropský parlament ve středu schválil rozpočet EU pro rok 2014. Tento rozpočet je výsledkem dohody z jednání s Radou z minulého týdne. Platby na rok 2014 byly oproti původní pozici Rady navýšeny o 500 milionů EUR na celkových 135,5 miliard EUR. Úroveň závazků byla stanovena na 142,6 miliard EUR, což je v souladu s návrhem rozpočtu, který předložila Komise.

Po nočním pondělním jednání se Parlament s Radou v úterý 12. listopadu dohodly, že výpadky v platbách vyřeší během tohoto fiskálního roku. Pro Parlament to byla podmínka pro schválení dlouhodobého rozpočtu (víceletého finančního rámce – VFR) pro období 2014 – 2020. Poslanci chtěli zabránit tomu, aby EU začínala první rok nového VFR v deficitu. VFR byl schválen včera.

Poslanci rovněž zajistili, že EU odškodní oběti katastrofických záplav a sucha z roku 2013 a že prioritám Parlamentu v oblastech jako zaměstnanost, výzkum a inovace, správa hranic a humanitární pomoc bude v roce 2014 učiněno zadost.

Anne Jensen (ALDE, DK) zpravodajka pro rozpočet pro rok 2014, popsala výsledný rozpočet jako "úsporný", vzhledem k tomu, že je o 6 % nižší než rozpočet letošní. "Jsem ale ráda, že se nám podařilo získat více financí pro prorůstové politiky ve výzkumu, vzdělávání a inovacích a také humanitární pomoc pro Blízký východ," dodala.

Více prostředků pro pracovní místa, výzkum, inovace a vzdělávání

Rada souhlasila s požadavky Parlamentu na navýšení prostředků pro boj s rychle rostoucí nezaměstnaností mladých osob napříč EU. Investice do oblastí politik, které by měly zvýšit ekonomický růst, například do výzkumu (Horizont 2020), digitální agendy, malých a středních podniků (COSME) a vzdělávání (Erasmus+) budou také ve srovnání s původním návrhem Rady podstatně vyšší.

Správa hranic, podpora žadatelům o azyl a humanitární pomoc uprchlíkům

Parlamentu se také podařilo získat podporu členských států EU pro posílení unijní agentury pro správu vnějších hranic FRONTEX a pro Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu. Agentura EUROPOL bude rovněž posílena, aby se mohla věnovat svým novým úkolům v oblasti boje s počítačovou kriminalitou.

Parlament zajistil také větší objem financí, aby mohla EU dostát svým mezinárodním povinnostem na Blízkém východě prostřednictvím Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků (UNRWA) a také vzhledem k rostoucímu množství uprchlíků ze Sýrie.

Parlament souhlasí s požadavky Rady ohledně Kypru

Parlament zase vyjádřil souhlas s přáním členských států navýšit finanční pomoc Kypru, která byla součástí záchranného balíčku schváleného v době, kdy byl na pokraji platební neschopnosti.

Co dál?

Rada schválila rozpočet pro rok 2014 včera na Radě pro obecné záležitosti.

Včerejší souhlas Parlamentu s VFR otevřel cestu pro jeho konečná hlasování o jednotlivých programech EU, z nichž se mnohá uskuteční tento týden. Jejich schválení je posledním krokem potřebným k tomu, aby nové programy mohly být spuštěny včas 1. ledna 2014.

Pro rozpočet pro rok 2014 hlasovalo 494 poslanců, 158 bylo proti a 13 se zdrželo hlasování.

Postup: rozpočet

Odkaz : 20131118IPR25540

Plenární zasedání Tisková zpráva – Rozpočet − 20-11-2013 – 14:56