KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ministr Miroslav Toman podepsal sazby přímých plateb pro rok 2013

14/11/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

12.11.2013

Tisková zpráva – Ministr Miroslav Toman schválil sazby pro rok 2013 pro oddělenou platbu za cukr, za rajčata a zvláštní podporu podle článku 68. Zemědělci obdrží prostřednictvím těchto přímých plateb přibližně 1,97 mld. korun. Dotace bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond.

Čeští zemědělci dostanou v rámci přímých plateb peníze na podporu pěstování cukrové řepy, rajčat, brambor pro výrobu škrobu a chmele. Dotace jsou určené i chovatelům telat, krav na mléko, koz a ovcí.

Druh podpory Sazba
Oddělená platba za cukr 357,29 Kč/t
Oddělená platba za rajčata 887,68 Kč/t
Platba na brambory pro výrobu škrobu 11 991,80 Kč/ha
Platba na chmel 5 002,40 Kč/ha
Platba na tele masného typu 11 649,50 Kč/VDJ
Platba na bahnice, popřípadě kozy pasené na travních porostech 1 861,30 Kč/VDJ
Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka – plná výše sazby 1 504,20 Kč/VDJ
Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka – poloviční výše sazby 752,10 Kč/VDJ

Výše finančních prostředků pro oddělenou platbu za cukr činí zhruba 1 138 milionů korun, u oddělené platby za rajčata je tato částka ve výši zhruba 10,6 milionu korun. Od roku 2012 mohou čeští zemědělci čerpat zvláštní podporu podle čl. 68 nejen na krávy chované pro mléko, ale i na další citlivé sektory (brambory pro výrobu škrobu, chmel, telata masného typu a ovce, popřípadě kozy, pasené na travních porostech). Výše finančních prostředků pro tento typ podpory dosáhne v roce 2013 zhruba 819 milionů korun. Konkrétní podmínky poskytování podpory podle čl. 68 jsou uvedeny v nařízení vlády č. 60/2012 Sb.

Do skupiny přímých plateb spadá i jednotná platba na plochu (SAPS), jejíž sazbu ve výši 6 068,88 Kč/ha schválil ministr už dříve. Celkem bude za letošní rok na platbách SAPS vyplaceno přibližně 21,43 miliard korun.

Dana Večeřová
ředitelka Odboru komunikace MZe