KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dialog o reformě

08/11/13
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Blíží se konec roku a s ním se uzavře jedna kapitola zemědělské politiky Evropské unie. Život jde ale dál a právě v této době vrcholí přípravy na nové rozpočtové období 2014–2020. V rámci evropské sedmadvacítky je hotova politická dohoda o reformě společné zemědělské politiky na toto období a očekává se její schválení v Evropském parlamentu.

V návaznosti na to i my očekáváme rozhodnutí o konečné podobě reformy v podmínkách českého zemědělství. Bude to rozhodnutí, které buď vrátí našemu zemědělství šanci k životu, anebo bude pokračovat útlum produkce, snižování potravinové soběstačnosti a zaměstnanosti.

Tentokrát, po dlouhé době, máme velkou naději, že dojde k zastavení propadu českého zemědělství, jeho stabilizaci a postupnému oživení. Tu šanci jsme si odpracovali, a ten, který rozhodne o konečné podobě nastavení reformy společné zemědělské politiky, je ministr zemědělství Miroslav Toman. Jsem přesvědčen, že jeho rozhodnutí bude maximálně objektivní a že se nenechá ovlivnit různými lobbistickými skupinami, jejichž cílem je urvat, co se dá. Jak jinak hodnotit pozici jedné z nich, v jejímž návrhu se například uvádí nákladová cena mléka 3,38 Kč/l. Další čísla z tohoto pozoruhodného materiálu raději zveřejňovat nebudu. Jenom poznamenávám, že tento způsob politiky je medvědí službou pro zemědělce marginálních oblastí.

A proto Agrární komora ČR k obhájení zájmů svých členů z těchto oblastí zvolila jinou metodu. S nástupem ministra Tomana po každém jednání představenstva za ministrovy přítomnosti svoláváme zástupce marginálních oblastí a detailně s nimi projednáváme stav rozpracovanosti reformy společné zemědělské politiky se zřetelem na jejich zájmy a vedeme tak permanentní dialog. Tato jednání už proběhla třikrát, koncem listopadu bude čtvrté. Je to výborná metoda – žádné dopisy, žádné útoky, žádné štvaní, ale odborný osobní dialog. Jsem rád, že poslední jednání probíhala v odborném a konstruktivním ovzduší, že zmizela podezřívavost a nedůvěra, a jsem si jist, že konečný výsledek bude velmi dobrý. Neboť při kvalifikované agrární politice, kterou dělají odborníci, neexistuje antagonistický rozpor mezi jednotlivými výrobními oblastmi. Při jejím objektivním nastavení můžeme pouze hovořit o dobrých hospodářích a těch druhých, jejichž zájem je rozdělovat a stavět zemědělce proti sobě. Jsem rád, že jejich hlas už není rozhodující.

Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR