KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Zemědělci mohou letos získat 80 milionů korun ve formě Přechodné vnitrostátní podpory

15/10/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe

Tisková zpráva – Zemědělci mohou zasílat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) žádost o tzv. Přechodnou vnitrostátní podporu (PVP). V jejím rámci můžou získat dotace na chmel, brambory pro výrobu škrobu, přežvýkavce, na chov ovcí, koz, chov krav na maso a na zemědělskou půdu.

Letos mohou zemědělci celkem získat až 80 milionů korun formou Přechodné vnitrostátní podpory (dříve TOP-UP). Žádosti o platbu přijímá Státní zemědělský intervenční fond od 7. října do 1. listopadu 2013.  Žádost lze podat ještě 25 dní po tomto datu, avšak SZIF sníží dotace o 1 % za každý pracovní den po datu 1. listopadu 2013.

Celková výše Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) je letos, stejně jako minulý rok u plateb TOP-UP, omezená evropskými finančními pravidly, která ale už v příštím roce platit nebudou. To pak umožní v roce 2014 vyplatit zemědělcům řádově vyšší dotace.

Žadatelé o Přechodnou vnitrostátní podporu 2013 najdou na webových stránkách SZIF (www.szif.cz – sekce Platby na základě jednotné žádosti) elektronickou verzi příručky pro žadatele o Přechodnou vnitrostátní podporu.

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fsaps%2F03%2F1381132593260%2F1381133163137.pdf

Na Portále farmáře SZIF (dále jen PF) je připravena jednoduchá aplikace, ve které žadatel sám nebo ve spolupráci s referentem na Oddělení příjmu žádostí (dříve AZV) vyplní údaje žádosti PVP.

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fsaps%2F03%2F1381132593260%2F1381133497898.pdf

Po vyplnění bude vytvořena kompletní žádost ve formátu pdf. Takto vytvořenou žádost lze následně podepsat elektronickým podpisem, založeném na kvalifikovaném certifikátu, a elektronicky odeslat. Žádost lze elektronicky odeslat i bez nutnosti vlastnit elektronický podpis. Žádost odeslanou bez elektronického podpisu bude možné stvrdit „Potvrzením o podání žádosti“, které bude k dispozici na Portálu farmáře SZIF okamžitě po odeslání. Podepsané potvrzení je nezbytné doručit do 5 kalendářních dnů na příslušné pracoviště AZV. Žádost odeslanou s elektronickým podpisem není nutné jakkoliv potvrzovat.