KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Poprvé skutečný ministr

24/10/13
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Pracuji v čele Agrární komory devátý rok. Mám za sebou sedm ministrů zemědělství a současný ministr Miroslav Toman je osmým, se kterým jednám. Snad jenom s výjimkou ministryně Mileny Vicenové, která normální komunikace nebyla schopna a věci řešila přes média, jsem se všemi navázal normální pracovní vztah. Ke konci, ač jsem se tomu dlouho bránil, jsem se dokonce dostal do pozice, kdy jsem připouštěl, že ministr zemědělství je osoba politická a že holt s tou odborností to nemusí být tak žhavé. Snad by to tak mohlo i fungovat, kdyby náměstci ministra odborníky byli. Oni ale nebyli a celý systém se vyvinul, lépe řečeno zdegeneroval tak, že i náměstci ministra byli osoby politické, nikoliv odborníci. Například komoditní náměstek ministra Petra Bendla prý byl odborník na brouky. Já sám přesně nevím, protože o zemědělství neměl ani páru a z toho důvodu jsem s ním nejednal, protože to byl opravdu ztracený čas. Měl ale kvalifikaci politickou, byl náměstkem za Věci veřejné a po jejich rozpadu za jakousi stranu, kterou nikdo nevolil a která se nazývala Lidem.

Proč to všechno píši. Protože resort byl léta řízen neodborníky. Ne Brusel a pouze nerovné podmínky, ale čeští politici jsou pravou příčinou havárie českého zemědělství. Pro oponenty vysvětluji, že ztráta soběstačnosti například ve vepřovém mase o 50 % a v mléčných výrobcích o 40 % havárie je. Nemám zapotřebí jistého druhu alpinismu, nikdy jsem to nedělal, za pět měsíců mně skončí mandát, ale musím vysoce ocenit práci současného ministra zemědělství. Když to teď člověk vidí, tak si uvědomuje, jak by to tady vypadalo, kdyby naše zemědělství bylo v posledních dvaceti letech řízeno podobně, jako je řízeno v sousedním Rakousku. Ministr tam je odborník, sedí ve funkci celé volební období a jediným kritériem jeho práce je prospěch rakouského farmáře a rakouského spotřebitele. Podle toho to také dopadá.

Ale abych nemluvil obecně, dovolte mi dvě srovnání. Nejprve sucho a povodně. Loňské sucho na jižní Moravě srovnávají pamětníci se suchem v roce 1947. Přes veškerou naši snahu, tlak a prosby nedostali postižení ani korunu a ani nebyl učiněn pokus něco pro ně udělat. A teď letošní povodně. Bylo zaplaveno 55 000 hektarů půdy a škody dosáhly asi dvou miliard korun. Minulá vláda schválila půjčku pro postižené v celkové výši 200 milionů korun. Současný ministr šel jinou cestou a zabezpečil přímou pomoc ve výši 685 milionů korun. Zabezpečil peníze a notifikaci v Bruselu. Poprvé je tu stav, že naši zemědělci budou odškodněni stejně jako ti ze starých zemí Evropské unie, například němečtí.

Jako druhý příklad uvedu rozpočet. Jistě si každý vzpomene, jak jsme rok co rok bojovali. Jednali, prosili, naléhali, demonstrovali. Jak nám říkali, že peníze nejsou, tak na čí úkor je pro nás vzít? A další. Chci vysoce vyzvednout, že do nového roku má tento ministr připraven celkový rozpočet kapitoly ve výši 52,3 miliardy korun, což je o pět miliard kourn více než letos.

Ale hlavně chci sdělit, že to, co nás zajímá zvlášť, tedy národní dotace, jsou připraveny ve výši 1,53 miliardy korun, což bude nejvyšší úroveň za posledních asi pět let. Občas jsme také u těchto důležitých plateb začínali s nulou, v tom lepším případě s několika sty miliony.

Připravena je také zelená nafta. Vrcholí jednání o konečné podobě reformy SZP.

V úterý 15. října byl ministr Toman se svým vrcholovým týmem v této věci už počtvrté účasten zasedání představenstva Agrární komory ČR. Jsem si jist, že jeho konečné rozhodnutí bude s nevládními organizacemi detailně vydiskutované a že bude objektivní a odpovídající zájmům českého zemědělství, nikoliv úzké skupiny lobbistů s ostrými lokty. Je to dobře a je to základem nové a podle mne také poslední šance českého zemědělství. Šance na zastavení snižování jeho rozměru, na zastavení zvyšování dovozů potravin a snižování zaměstnanosti. Zkrátka na jeho stabilizaci a postupný obrat. Aby se tak skutečně stalo, je třeba splnit ještě jednu podmínku. A sice tu, aby v příští vládě na Těšnově seděl ministr, který nastavený směr českého zemědělství pohlídá. Například ten současný.

Ing. Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR