KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Nové bezpečnostní prvky zvýší ochranu úředních dokladů proti padělání

18/10/13
viz. zdroj

Zdroj: SRS

16.10.2013

Tisková zpráva – Inspektoři Státní rostlinolékařské správy zaznamenávají při kontrolách stále častější případy neoprávněného používání značek IPPC při označování dřevěných obalů včetně padělání úředně vydaných osvědčení. Pro potlačení tohoto negativního jevu byl od 1. září 2013 zaveden systém zvyšující bezpečnost a ochranu úředních listin proti padělatelům.

Množící se případy padělaných úředních listin nás nutí tuto situaci aktivně řešit. Proto jsme od 1. září tohoto roku zavedli nové ochranné a bezpečností prvky na osvědčeních, která jsou vydávána subjektům zapsaným v rejstříku provozovatelů technických zařízení k hubení škodlivých organizmů nebo v rejstříku výrobců dřevěného obalového materiálu,“ vysvětluje přijatá opatření ředitel SRS Zdeněk Mach a dodává: „Každé osvědčení bude proto nově obsahovat hologram s unikátním identifikačním číslem.“ Osvědčení obsahuje také dobu jeho platnosti, přičemž platnost osvědčení je u provozovatelů technických zařízení (sušáren) dva roky, u výrobců dřevěného obalového materiálu roky tři. Vzor osvědčení s novými bezpečnostními prvky je k dispozici na webových stránkách SRS.

V souvislosti s tímto přijatým opatřením je vhodné upozornit všechny vývozce a přepravce využívající dřevěné obaly pro export svého zboží nebo přepravu zásilek mimo území Evropské unie na rizika, která plynou z použití dřevěných obalových materiálů, které neodpovídají požadavkům zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a standardu ISPM 15, a to včetně jejich neoprávněného označení nebo označení falešnou značkou IPPC.

Bližší informace lze nalézt na www.srs.cz nebo kontaktujte Ing. Petra Haraštu, Ph.D. (tel.: 545 110 458, mob.: 724 207 924, e-mail: petr.harasta@srs.cz).

Zbyněk Škodáček
tiskový mluvčí SRS

Kontakt s médii:
725 358 724
e-mail: zbynek.skodacek@srs.cz
www.srs.cz

Přílohy