KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Češi chtějí pracovat i v důchodovém věku

10/10/13
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ

 Ve starším věku pracují a v budoucnu mají úmysl pracovat především osoby s vyšším vzděláním, osoby žijící ve městech a v nemanuálních profesích. Roste zájem o částečné úvazky, kterým současný trh práce příliš nepřeje. To jsou hlavní závěry tiskové konference Českého statistického úřadu.

 

Stárnutí populace přinese zcela odlišný poměr osob v produktivním a postproduktivním věku. Význam starších osob na trhu práce se bude dále zvyšovat. „Nejenom růst počtu osob ve starším věku a zvyšující se hranice odchodu do starobního důchodu, ale i jednoznačně deklarovaný úmysl pracovat i po překročení důchodového věku zcela přetvoří obraz současného trhu práce,“ upozorňuje Ondřej Nývlt z oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ. Téměř půl miliónu osob v předdůchodovém věku (42 % dotázaných) se vyjádřilo, že plánuje nadále pracovat i po odchodu do starobního důchodu. Převážná většina z nich odpověděla, že jejich motivací jsou finanční důvody.

 

 „Současní padesátníci by v důchodovém věku rádi napodobili vzory ze západních zemí Evropy, zůstali déle aktivní a více využívali aktivního odpočinku,“ dodává Daniel Chytil, vedoucí oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ. Již nyní pozvolna narůstá počet pracujících starobních důchodců, a to i přes zvyšující se věk odchodu do starobního důchodu. V první polovině roku 2013 pracovalo 145 tisíc starobních důchodců, tj. 11,5 % z celkového počtu 1 262 tisíc seniorů v důchodovém věku do 70 let. Roste zájem o práci na částečné úvazky, s tím však nekoresponduje český trh práce, který částečné úvazky příliš nepreferuje.  

 

Pracovní aktivita starobních důchodců velmi výrazně ovlivňuje příjmy domácností starších osob. Domácnosti pracujících důchodců patří mezi ty s nejvyšším příjmem na osobu. Jejich celkové zastoupení je však relativně nízké. Starobní důchodci žijí v posledních dvaceti letech čím dál více sami nebo v partnerské domácnosti bez další osoby. Snižuje se také podíl vícegeneračních domácností, které mohou zaručit flexibilnější péči o seniory či seniorů o vnoučata.

 

 

Kontakt:

Mgr. Ondřej Nývlt, Ph.D.

oddělení pracovních sil, migrace

a rovných příležitostí ČSÚ

Tel.: 274 054 069

E-mail: ondrej.nyvlt@czso.cz

 

Zařazeno v Aktuality