KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Brána ekologie otevřená aneb VODA PRO ŽIVOT

29/10/13
viz. zdroj

Pozvánka pro veřejnost ve dnech od 6.-7.11.2013 vždy od 9:00 do 18:00 hod. s tím, že již od 30.10.2013 budou v prostorách OC Central instalovány výstavy s tématem VODY.

Brána ekologie otevřená aneb VODA PRO ŽIVOT

06. – 07.11.2013

 

Brána ekologie se otevře veřejnosti ve dnech 06.- 07.11.2013. O co jde ? Životní prostředí v ústeckém regionu a především na Mostecku se oproti minulým obdobím sice zlepšilo, ale nikoliv natolik, že by nebylo nutné jeho stav nadále zlepšovat, jeho problémy řešit a na ně upozorňovat, o stav životního prostředí pečovat. Posláním Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM) je nejen o stavu životního prostředí veřejnost bezplatně informovat, ale také provádět osvětovou činnost. Z tohoto důvodu se ECM rozhodlo ve spolupráci se statutárním městem Most pro realizaci ojedinělého projektu nazvaného Brána ekologie otevřená. Projekt bude realizován v prostorách obchodního centra Central v Mostě.

Proč Brána ekologie otevřená?

ECM se inspirovalo při výběru názvu nové akce názvem známého díla Brána jazyků otevřená, napsané Janem Amosem Komenským. Bylo vydáno v roce 1631 v latinské verzi a v roce 1633 v Komenského vlastním překladu do češtiny. Učebnice latiny se skládá z jednoho tisíce paragrafů, členěného do sta kapitol, v nichž Komenský formou krátkých průpovídek popisuje různé jevy a věci. Žák se tedy jazyk naučí tím, že si zapamatuje latinské verze těchto průpovídek a jejich význam. Učebnice byla ve své době velmi oblíbená, byla přeložena do asi dvaceti jazyků, k výuce latiny byla používána až do 19. století.

Cíl akce

Cílem akce pro veřejnost, nazvané Brána ekologie otevřená,  je:

a)  atraktivním, poutavým způsobem veřejnost seznámit a upozornit na problémy životního prostředí a současně i na možnosti jejich řešení a to jak z hlediska světového, tak i z hlediska regionálního

b)  umožnit prostor pro diskusi o problémech životního prostředí a pro vyjádření názoru prostřednictvím výtvarného či dramatického umění

c)  prověřit prostřednictvím vědomostních či kreativních soutěží znalosti veřejnosti o životním prostředí 

d)  založení nové tradice na Mostecku

Téma Brány pro rok 2013

Realizace „Brány ekologie otevřené“ v roce 2013  v roce 2013 by neměla být ojedinělou akcí, ale tzv. nultým ročníkem, který by založil v Mostě tradici.

Program by se měl opakovat každý rok a tématem daného ročníku by mělo být vždy vybrané téma z oblasti životního prostředí. Tématem Brány ekologie otevřené pro rok 2013 byla zvolena VODA PRO ŽIVOT, a to v souvislosti s vyhlášením roku 2013 rokem Mezinárodní spolupráce v oblasti vody (International Year of Water Cooperation) ze strany OSN. Cílem je zvýšit povědomí o možnostech spolupráce v oblasti využívání a ochrany vod a upozornit na problémy, kterým čelí hospodaření s vodou s ohledem na zvýšenou poptávku po vodě a rozložení světových zásob vody, dále pak definovat a řešit klíčové problémy v oblasti diplomacie, práva, přeshraničního vodního hospodářství či financování spolupráce.

Místo konání
Pro realizaci akce byly zvoleny prostory obchodního centra Central v Mostě. Toto místo je jedním z nejnavštěvovanějších v celém Mostě a akce, zde konaná, má možnost oslovit řadu lidí, kteří by sami cíleně cestu k ekologii či problémům životního prostředí nenašli.

Datum konání
Akce se koná ve dnech 06. – 07.11.2013 vždy od 09:00 do 18:00 hod. s tím, že již od 30.10.2013 budou v prostorách OC Central instalovány výstavy s tématem VODY.

Co veřejnost uvidí, uslyší a zažije ?

Brána ekologie otevřená aneb „VODA PRO ŽIVOT“ bude probíhat formou dvoudenního programu, určeného veřejnosti. Veškeré aktivity budou pro veřejnost zdarma.

V celém prostoru obchodního centra Central Most budou probíhat následující aktivity s tématem VODY:

• Přehlídka filmů spojená s moderovanou diskusí
• Divadelní představení pro malé i velké
• Výstavy
• Hry a soutěže

Něco blíže k programu

Soutěž VODA PRO ŽIVOT

Akce Brána ekologie otevřená by neměla být akcí, kde se veřejnost přijde podívat na filmy, výstavy, divadelní představení, které prezentují profesionální umělci či autoři, ale měla by být akcí, do které by se měla zapojit veřejnost na Mostecku, ale i regionu a to všech věkových kategorií ( děti, studenti, rodiny, senioři…), které téma VODY není lhostejné.

Proto ECM vyhlásilo v rámci akce Brána ekologie otevřená aneb VODA PRO ŽIVOT  soutěž na téma VODA PRO ŽIVOT. Soutěž trvá  od 22.03.do 30.09.2013.

Soutěžit může opravdu každý a to v těchto kategoriích:

• Film (max. 7 minut sestříhaného materiálu v HD, nejlépe ve formátu mpg 2)
• Divadelní scénka na téma Voda pro život (délka vystoupení max. 20 minut)
• Literární počin – báseň či povídka (max. 1 stránka A4 textu)
• Kreativní počin – kresba, malba, komiks, grafika, keramika apod. (max. formátu A1)
• Soutěž pro inovátory o nejlepší nápad na úsporu vody, využití dešťové vody, recyklaci vody (opětovné použití) nebo omezení znečištění vody (popis nápadu, případně ilustrační fotografie

Soutěž je určena pro kolektivy i jednotlivce, školáky i veřejnost.
Soutěžní práce budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích 0 – 20 let a 21 -100 let.

Soutěžní práce či přihlášky kolektivů s divadelním či hudebním představením je nutné  doručit osobně do ECM nebo poštou na adresu Ekologické centrum pro Krušnohoří Most, VÚHU a.s. Most, Tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most; případně zaslat elektronickou cestou na adresu: ecmost@vuhu.cz

Termín pro odevzdání děl do soutěže je do 30. září 2013.

Více informací zde.
 

 Film
V rámci akce Brána ekologie otevřená proběhne několik filmových představení. V současné době pro Vás kolektiv ECM vyhledává a vybírá ty nejlepší filmy a dokumenty o vodě, její kráse i problémech. Pro promítání budou využity filmy z databáze  Ministerstva životního prostředí, promítané v rámci festivalu EKOFILM, dále filmy poskytnuté společností Povodí Ohře a také film z mezinárodního festivalu dokumentárních filmů MILLENIUM.V rámci akce proběhne rovněž promítání soutěžních snímků účastníků soutěže VODA PRO ZIVOT.

 Divadlo
Začleněním divadelní a dramatické formy do projektu Brána ekologie otevřená vznikne  možnost prezentace tvůrčích děl a dílek inspirovaných vodou, a to jak profesionálům, tak i amatérským skupinám, kroužkům, spolkům a kolektivům.
Očekáváme, že návštěvníkům festivalu budou nabídnuty úžasné zážitky při sledování představení, vytvořených a nastudovaných právě pro Bránu ekologie otevřenou. Vedle amatérských souborů ( kolektivy mateřských či uměleckých škol) budou moc účastníci Brány shlédnout divadelní představení Divadla rozmanitostí v Mostě, Docela velkého divadla  Litvínov a dalších.

 Výstavy
Projekt Brána ekologie otevřená pro rok 2013 s tématem VODA PRO ŽIVOT bude zahájena tématickými výstavami, které se vztahují k VODĚ, jejímu nedostatku, její úloze jako pomocníku lidstva, ale také její ničivé síle. Těšit se můžete na výstavy o vodě zpracované nejen organizacemi jako Arnika nebo ENVIC, ale i od profesionálních i amatérských fotografů a především na výstavu soutěžních příspěvků ze soutěže VODA PRO ŽIVOT. Vítězné fotografie ze soutěže na téma VODA bude prezentovat Schola Humanitas.Zcela novou putovní výstavu vytváří pro Bránu ekologie otevřenou studenti fakulty životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.

 Hudba
V rámci Brány ekologie otevřené vystoupí také hudebníci, kteří svou tvorbu určitým způsobem váží k VODĚ, např. Bedřich Ludvík, autor dokumentárního cyklu  a také průvodní písničky pořadu „Zpátky k pramenům“, ale také hudebníci, kteří využívají při produkci VODU, např. Alexander Zoltán, který předvede, jak se hraje na skleničky naplněné vodou.

Partneři Brány

Realizace akce brána ekologie otevřená v celém plánovaném rozsahu by nebyla možná bez finanční, technické či jiné podpory následujících organizací a společností:

Shopping centre Central Most and Central Chomutov, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ,a.s., Litvínov, Severočeská vodárenská společnost a.s., Povodí Ohře, státní podnik, CELIO a.s., Technické služby města Mostu a.s., DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., Statutární město Most, UNIPETROL RPA,s.r.o., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, Severočeské doly a.s., Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Hospodářská  a sociální rada Mostecka, o.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, Reklamní agentura Daniel s.r.o., pořadatel festivalu Millenium v Bruselu – Diogène, Non-Profit-Making Association – ABSL  v České republice – Zaedno, Občanské sdružení Bulharů a přátel Bulharska v ČR.

Mediálními partnery Brány ekologie otevřené pak jsou:
Mostecké listy, Mostecký deník, Stavební bytové družstvo Krušnohor.

Co říci závěrem…

Věříme, že veřejnost nový projekt Brána ekologie otevřená zaujme, že se do jeho aktivit zapojí a že jim poskytne mnoho zajímavých informací a především zážitků, díky nimž se jim stanou jednotlivé složky životního prostředí v globálním, evropském, národním, regionálním a lokálním měřítku bližší a známější. Doufáme, že nová tradice na Mostecku bude úspěšně založena  a že splní své poslání.

Srdečně tímto veřejnost na účast v Bráně ekologie otevřené zveme !

Více o Bráně ekologie otevřené a  také aktuality k programu atd. se dozvíte na webových stránkách brány ekologie otevřené: http://branaekologie.wz.cz/home.html

V Mostě, 2013-08-07
Ing. Milena Vágnerová, vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří, VÚHU a.s.

Přílohy:

Tisková zpráva – pozvánka na vernisáž s tématem „Voda pro život“

Plakát „Brána ekologie otevřená anebo Voda pro život“

Pozvánka „Brána ekologie otevřená anebo Voda pro život“

Zařazeno v Aktuality, Pozvánky