KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Údaje o mléku polopravdou

18/09/13
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Zkreslování faktů a využívání jen části pravdy ze zdrojů Českého statistického úřadu popudilo zemědělce. Na výsledky šetření statistiků totiž reagoval předseda Českomoravského svazu mlékárenského Ing. Jiří Kopáček na nedávné tiskové konferenci v centrále Agrární komory ČR polopravdou.

„Kvůli zdražování dodávek mléka od chovatelů krav, které by podle mlékáren mělo trvat až do příštího jara, existuje reálná hrozba, že ceny mléčných výrobků se budou v obchodech ještě zvyšovat.“ Uvedl to předminulou středu předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček v Přibyslavi na mlékárenském dni. Dále mimo jiné argumentoval pro růst mlékárenských výrobků na trhu slovy: „Přestože zemědělci považují platby za mléko stále za nedostačující, a to kvůli stoupajícím výrobním nákladům, výroba mléka byla v Česku rentabilní už loni“.

Problém růstu cen byl zjednodušený

Hlavní producentské a chovatelské organizace proto považují celou záležitost růstu cen mléčných výrobků na pultech obchodu za velmi zkreslenou a pokusily se ji vysvětlit. Jaká fakta předkládají Svaz chovatelů českého strakatého skotu slovy jeho ředitele doc. Dr. Ing. Josefa Kučery a zástupců jedné z největších odbytových mlékařských organizací Mlecoop – odbytové družstvo?

„Producenti mléka zásadně nesouhlasí se zjednodušením problému růstu ceny mléka a mléčných výrobků na pultech domácích obchodů. Tisková konference z letošního 26. srpna se snažila vysvětlit problémy, se kterými se potýká sektor mléka v České republice, ale i v evropském a světovém měřítku.

Cena mléka, kterou dostávají čeští farmáři, je jednou z nejnižších v rámci Evropské unie, i když ceny produktů v obchodech jsou minimálně srovnatelné s okolními státy (minimálně o 70 haléřů na litr mléka).

Navíc je třeba otevřeně říci, že podíl producentů mléka na koncové ceně mléčných výrobků se v období let 2008 až 2013 téměř nezměnil. Například u polotučného trvanlivého mléka činil podíl farmářů 49,6 % v roce 2008, 46,2 % v roce 2012 a 46,8 % v prvním pololetí roku 2013. Podíl zpracovatelského průmyslu představoval 15,3 % v roce 2008, 12,9 % v roce 2012 a stoupl na 16,7 % na začátku roku 2013. Podíl obchodu na koncové ceně je relativně stabilní a ze zhruba 27 % v roce 2008 mírně klesl na 23,5 % v prvním pololetí 2013.

Negativní dopad na spotřebitelské ceny má také nárůst podílu DPH, který ve sledovaném období vzrostl z 8,2 % v roce 2008 na 13 % v roce 2013. Podobnou strukturu nákladů mají i ostatní mléčné výrobky.

Rezervy pro udržení přiměřené ceny mléka v obchodech by měly hledat především zpracovatelé a obchodníci.“

Mlékárny chtějí dražší mléko zahrnout do výrobků

K vyjádření zemědělců Jiří Kopáček dodává: „Mlékárny mohou mít problémy, pokud se jim nepovede promítnout dražší mléko do ceny svých výrobků. Na výrobních nákladech se cena suroviny podílí v průměru 75 až 80 procenty,“ vysvětlil. Může se prý ale stát to, že obchodníci nebudou chtít takové zvyšování cen připustit.

A jak jsou na tom ve vztahu k růstu cen mléčných výrobků supermarkety? Ty nestoudně zvyšují marže, v některých případech až ke 100 procentům, což je získávání peněz bez většího úsilí. I stát ale ovlivnil zdražování potravin zvýšením DPH. A mlékárny? Ty část mléka, co v České republice od zemědělců nakoupily, vyváží a prodávají v zahraničí za tamní cenu, tedy zhruba o 70 halěřů dráž. Vše má bohužel vliv na ceny mléčných výrobků na pultech, máslo je toho jedním z důkazů.

zdroj: Eugenie Línková