KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Regionální potravina s novými certifikáty

18/09/13
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Díky zájmu spotřebitelů se v poslední době začala média víc a cíleně zajímat o potraviny. Mají za to, že to způsobilo hlavně ministerstvo zemědělství, které začalo přispívat na různé soutěže. Málokdo proto ví, že u zrodu této velmi zajímavé a dnes nesmírně významné soutěže stály okresní a krajské agrární komory, které už před osmi lety s prvními soutěžemi začaly. Průkopníkem byly Jihomoravský kraj a Liberecký, na něž navázaly v následujícím roce i další kraje.

Jelikož jsme v centrále AK ČR mohli tyto soutěže sledovat a účastnit se jich jako pozorovatelé nebo v zastoupení laické veřejnosti při hodnocení, lze uvést, že zprvu co kraj, to jiné podmínky. Následně se ale normy na hodnocení sjednotily a v každém regionu zasedají s členy agrárních komor i odborníci z řad Státní veterinární správy, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, vysokých škol a odborné veřejnosti. Rozhodně to tedy nebylo v začátcích ministerstvo zemědělství, které donedávna spíš zastávalo názor, že je snadné potraviny dovézt, a když se u nás nevyrobí, nic se neděje. A nešlo samozřejmě jen o ministerstvo zemědělství, i v minulé vládě, kde nebyl ani jeden erudovaný vysokoškolsky vzdělaný ekonom (zatímco přírodovědců tam bylo několik, stejně jako chemiků, lékařů a dalších), nikomu domácí potraviny a jejich produkce nedělaly takzvaně vrásky.
Jediný kardinál Dominik Duka si dělal starosti o potravinovou bezpečnost, o zaměstnanost na venkově, která tak úzce se zemědělstvím a potravinářstvím souvisí. Také to na schůzce s prezidentem a viceprezidentem Agrární komory ČR Janem Velebou a Jindřichem Šnejdrlou žádal blíže vysvětlit.

Regionální loga mají historický význam

A právě soutěž o nejlepší regionální potraviny sehrála velmi významnou roli, k níž se zpočátku skutečně mohly hlásit jen a jen regionální agrární komory. Před třemi roky do úspěšně jedoucího rychlíku přistoupilo ministerstvo zemědělství a soutěže zastřešilo. Podařilo se na ně získat peníze i z evropských fondů, jen bohužel dnes už málokdo zná ty velmi náročné začátky, kdy se tvořila regionální loga soutěží, a ta se hluboce zapsala do srdcí lidí na venkově. Podporují tak v jižních Čechách značku Chutná hezky. Jihočesky, na Zlínsku zase Perlu Zlínska nebo na severu Čech regionální potravinu kraje Přemysla Oráče tak jako v dalších krajích zase ty další.

Kraj Přemysla Oráče

Uplynulý pátek se mohli právě Severočeši (a nejen oni) kochat na krásné výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích pohledem na udílení cen nejlepším potravinářům regionu. Ve 13 hodin na tribuně předal prezident Agrární komory ČR Jan Veleba vítězům soutěže o nejlepší regionální výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče cibulákový talíř z českého porcelánu z Dubí a certifikát Regionální potravina.

Soutěž byla hodnocena v devíti kategoriích a přihlásilo se do ní rekordních 165 výrobků od 45 výrobců, což je znovu nejvyšší počet výrobků a výrobců v krajích ČR. Z každé kategorie byl vyhodnocen jeden vítěz.

Zpočátku se díky už tříletému společnému projektu Agrární komory ČR a obchodního řetězce Billa dostávaly stejně jako české biopotraviny i tyto vyhodnocené regionální potraviny do supermarketů tohoto řetězce. Ukázalo se, že je to šťastná volba. Češi totiž přišli na to, že jako Němci, Dánové, Poláci a Rakušané preferují doma vyrobené a taky přísně zkontrolované potraviny, stejně jako v těchto zemích čím dál víc nakupují na farmářských trzích a v obchodní síti vyhledávají i dobré krajové speciality. Najednou slůvko české, hezky česky, nebo regionální se značkou CZ zaznamenalo spotřebitelský boom a jen díky spotřebitelům se dostávají tyto krajové speciality i do velké sítě většiny řetězců. A my jen můžeme s klidem říci, že agrární komora stála u zrodu této po všech stránkách dobré věci. Podařilo se, hezky česky.

zdroj: Eugenie Línková