KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Přeštické prase vítězem

18/09/13
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

V minulém čísle jsme informovali o dění na Zemi živitelce v Českých Budějovicích, kde mimo jiné iniciovala Agrární komora ČR spolu s Výzkumným ústavem živočišné výroby v Uhříněvsi srovnávací spotřebitelský test na maso z přeštického prasete a dalších kříženců. Jak se ukázalo, návštěvníci agrosalonu, odborná veřejnost i novináři, celkem 114 respondentů, dali přednost jednoznačně „přeštíkovi“. To potěšilo zejména řezníky, kteří tvrdí, že pro jejich účely je přeštické prase svými chuťovými vlastnostmi a skladbou masa nejlepší. Grafy ukazují, jak test skutečně vyšel.

Při hodnocení vařeného kolena dalo 59 % respondentů přednost přeštickému plemenu proti 41 % respondentům, kteří lépe hodnotili výrobek z masného hybrida.

zdroj: Eugenie Línková