KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Noví škůdci a choroby putují na sever

25/09/13
viz. zdroj

Zdroj: ÚZEI

Výzkumy britských vědců ukázaly posun chorob a škůdců rostlin každoročně o tři kilometry na sever.
V důsledku klimatických změn pronikají choroby rostlin a škůdci stále více na sever, každý rok v průměru téměř o tři kilometry. S touto zprávou přišli britští vědci, kteří zároveň varovali, že tento posun může vést k problémům v zásobování potravinami.

Vědci v posledních padesáti letech zkoumali oblast šíření více než 600 chorob a škůdců a zjistili, že z druhů původně omezených na tropy se rozšířily dvě třetiny, většinou globálně.

Při putování směrem k pólu existovaly druh od druhu velké výkyvy. Celkově je však zřetelný jasný trend: převážná část druhů na severní polokouli – hub, bakterií a hmyzu – se šíří směrem k severnímu pólu, zatímco hlístice a viry se posunují spíše směrem k rovníku. Proč tomu tak je, musí vědci ještě prozkoumat.

Šíření je způsobeno především rostoucím globálním transportem, uvedli vědci. Klimatické změny ale často umožní patogenům a škůdcům uchytit se v nových oblastech, které jim dříve z hlediska životních podmínek nevyhovovaly. Posun zhruba o 27 km za deset let je výrazně větší než pozorované šíření mnoha zvířat na vzdálenost téměř 18 km. To však odpovídá změnám očekávaným po vzestupu teplot.

Jak nebezpeční mohou být nově zavlečení patogeni, demonstrují příklady jako hladomor v Irsku ve 40.letech 19.století, kdy patogen Phytophthora infestans zničil úrodu brambor. V roce 1943 zase plíseň napadající rostliny rýže způsobila hladovění statisíců obyvatel asijského regionu Bengálsko, uvedli vědci. V současné době dosahují globální sklizňové ztráty vyvolané škůdci 10 až 16 % ročně.

http://www.topagrar.com/news/Home-top-News-Neue-Schaedlinge-und-Krankheiten-wandern-nach-Norden-1240128.html