KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MZe navrhne vládě přesun 850 mil. Kč mj. do národních dotací

18/09/13
viz. zdroj

Zdroj: ČTK

 

 

Ministerstvo zemědělství požádá ve středu vládu o přesunutí 850 milionů korun, které resort ušetřil, na navýšení doplňkových plateb zemědělcům a posílení národních dotací do zemědělství. Vyplývá to z informací MZe k jednání vlády. 

Přibližně 80 milionů korun má být podle návrhu využito na navýšení národních doplňkových plateb. Na posílení rozpočtu národních dotací do zemědělství má jít 570 milionů korun a k zajištění dotací pro podpůrné programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) by bylo vyčleněno 200 milionů korun. 

Ministerstvo zemědělství také vládě předloží návrh bezúplatného převodu některých lesních pozemků ve vlastnictví státu do vlastnictví krajů, které je poskytnou školám k odborné výuce. Podle MZe některé lesnické školy mají zásadní problémy s potřebnou rozlohou školních polesí, která jsou nezbytným předpokladem pro kvalitní praktickou výuku studentů. Kraje by tyto pozemky poté nesměly převést na třetí osobu, pronajmout, ani zatížit zástavním právem. V případě zrušení výuky lesnických oborů vzdělávání by lesní pozemky vrátily zpět do vlastnictví státu.