KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ministři zemědělství EU jednali o budoucí podobě Společné zemědělské politiky

25/09/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

24.9.2013

Tisková zpráva – Ministři zemědělství EU tři měsíce po dosažení politické dohody mezi institucemi, včera opětovně diskutovali o reformě Společné zemědělské politiky (SZP). Na programu setkání v Bruselu byla rovněž otázka afrického moru prasat, transparentnost obchodního řídicího a expertního systému, aktuální stav v otázkách mezinárodního zemědělského obchodu či sdělení Evropské komise na téma podpora lesů a lesnictví – nový přístup pro novou strategii EU v oblasti lesů.

Ministři zemědělství měli možnost debatovat o budoucí podobě Společné zemědělské politiky. Tato debata proběhla v návaznosti na požadavek Evropského parlamentu opětovně otevřít diskusi k některým aspektům reformy SZP navázaných na Víceletý finanční rámec.

„Česká republika zásadně se znovuotevřením debat v návaznosti na postoj Evropského parlamentu nesouhlasí. Jsme přesvědčeni, že politická dohoda, která byla dosažena na červnové Radě v Lucemburku a její následné potvrzení Evropským parlamentem, je dostatečně flexibilní, aby se v ní mohly najít všechny vyjednávací strany. Není možné na protahující se diskuse nechat doplatit naše zemědělce,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Vzhledem k tomu, že nový návrh dohody obsahoval změnu parametrů u kofinancování rozvoje venkova, které Česká republika nemohla podpořit vzhledem k tomu, že by se jí prakticky snížila obálka na rozvoj venkova, rozhodla se zdržet hlasování.

Finální trialog mezi Radou, Evropskou komisí a Evropským parlamentem se uskuteční v Bruselu 24. září. V pondělí 30. září by se měl dohodou k SZP zabývat Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu. Finální schválení v Evropském parlamentu se očekává na listopadovém plenárním zasedání, tedy předtím, než prosincová Rada pro zemědělství a rybářství oficiálně schválí legislativní texty.

Na okraj Rady pro zemědělství a rybářství ministr Toman jednal o otázce budoucí podoby Společné zemědělské politiky s komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova Dacianem Cioloşem.

Ministři zemědělství se v Bruselu na řádném zasedání Rady pro zemědělství a rybářství setkají opět ve dnech 17. a 18. října.

Dana Večeřová

ředitelka Odboru komunikace MZe