KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ministři pro zemědělství a rybářství jednali ve Vilniusu o rodinných farmách

11/09/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

10.9.2013

Tisková zpráva – Význam a vyhlídky rodinných farem byly předmětem neformálního jednání ministrů zemědělství, které pořádala Litva jako předsednická země EU ve Vilniusu. Rodinné farmy hrají v Evropské unii důležitou roli a nadále zůstávají základním modelem zemědělství i ve všech členských státech. Liší se od sebe velikostí, aktivitami, konkurenceschopností nebo dostupností zdrojů, takže mají i různé potřeby. Je proto nezbytné, aby jim Společná zemědělská politika nabídla cílenou podporu, která bude jejich potřeby reflektovat. Řada delegací, včetně České republiky, také akcentovala dohodu z letošního června o směřování Společné zemědělské politiky.

„I přestože v České republice převažují větší zemědělské podniky, což je dáno historickým vývojem, jsou rodinné farmy významnou složkou českého zemědělství. Je třeba hledat cesty, aby celý zemědělský komplex úspěšně fungoval a obnovené rodinné farmy neztrácely pod ekonomickým tlakem svůj charakter. Domnívám se, že pokud jde o udržitelnost, inovace a spolupráci, je to možné i bez omezení vlastnictví či velikosti podniku,“ řekla náměstkyně ministra pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU Jaroslava Beneš Špalková.

Výhodou malých rodinných farem je přizpůsobivost. Jejich aktivity jsou často pestřejší než zaměření velkých společností, na druhou stranu však mají omezenější lidské i finanční zdroje. Pro zlepšení udržitelnosti je proto podle ČR stěžejní podpora různorodosti zemědělské i nezemědělské činnosti. Především s ohledem na možnost zaměstnání rodinných příslušníků a přidávání hodnoty produktům při jejich zpracování na farmě.  

„Pokud jde o podporu životaschopnosti rodinných farem, jednou z možností je daňové zvýhodnění při generačním převodu farmy z otce na syna nebo dceru v rámci rodiny. V Česku se podařilo prosadit osvobození od daně při převodu majetku při postoupení farmy nástupci právě v rámci rodiny. Vhodnou podporou je i poskytování zvýhodněných úvěrů pomocí podpory úrokové sazby. V České republice se uplatňuje prostřednictvím Podpůrného garančního a lesnického fondu v podobě dotace úroků z provozních a investičních úvěrů,“ uvedla náměstkyně Beneš Špalková.

Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2014 rokem rodinných farem. Primárním cílem této iniciativy je celosvětová podpora, rozvoj a posílení rodinných farem a hospodářství, a to včetně zahradnictví, živočišné výroby, rybářství a lesnictví.

Dana Večeřová
ředitelka Odboru komunikace MZe