KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ministr zemědělství Miroslav Toman na dožínkách Ústeckého kraje ocenil práci zemědělců

10/09/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

7.9.2013

Tisková zpráva – Výsledky práce zemědělců Ústeckého kraje dnes v Peruci ocenil ministr zemědělství Miroslav Toman. Na slavnostních krajských dožínkách, které tradičně ukončují sezonu, ministr poděkoval zemědělcům za jejich každodenní úsilí, za mnoho hodin těžké a poctivé práce a za to, jakým způsobem se o svá hospodářství a pole starají.

Ministr TomanDobrou zprávou podle ministra Miroslava Tomana je, že výnosy letošní sklizně jsou lepší než loni. „Celkový výnos obilovin dosahuje v průměru 5,45 tuny na hektar, a výnosy z loňského roku tak převyšuje o jednu tunu na hektar. Znamená to, že sklizeň je přibližně o 20 procent lepší než v minulém roce. V Ústeckém kraji je sklizeno zhruba 98 procent obilovin. Zcela sklizen už je ozimý ječmen. Jeho průměrný výnos je 4,78 tuny z hektaru, což je více než republikový průměr. Tento průměr převyšuje i výnos řepky na Ústecku, který je 3,62 tuny z hektaru,“ řekl ministr Toman.

Připomněl, že ČR je zemí s vysokým podílem orné půdy na celkové rozloze státu – s 38 procenty se v Evropské unii řadí na páté místo. „Přestože je zákon na ochranu zemědělského půdního fondu v gesci Ministerstva životního prostředí, plně si uvědomujeme důležitost zachování zemědělské půdy, která je naším národním bohatstvím. Proto jsou v řadě legislativních i nelegislativních předpisů v gesci našeho Ministerstva zakotveny povinnosti, které v konečném efektu vedou k zachování půdní úrodnosti,“ uvedl Miroslav Toman.

Jde například o ochranu zemědělské půdy před vodní erozí a ztrátou organické hmoty nebo nařízení o hospodaření ve zranitelných oblastech. A dobrou motivací pro zemědělce, aby účelně využívali zemědělskou půdu, je i systém přímých plateb. Právě jejich nastavení je jednou z priorit Ministerstva zemědělství.

Dana Večeřová
ředitelka Odboru komunikace MZe