KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Toman: Mezi mé priority patří podpora českých potravin a citlivých sektorů v zemědělství

02/09/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman dnes v Českých Budějovicích na jednání představenstva Agrární komory uvedl, že bude usilovat o větší podporu českých potravin a citlivých sektorů v zemědělství. Mezi ně patří například chov dojného a masného skotu, koz, ovcí a podobně.

„Dobrou zprávou je, že se mi podařilo vyjednat dodatečné prostředky z českého státního rozpočtu do národních dotačních titulů na podporu chovu prasat. Letos tak mezi chovatele prasat můžeme rozdělit 380 milionů korun,“ uvedl Miroslav Toman.

Zlepšení stavu živočišné výroby a citlivých sektorů lze dosáhnout především plným využitím podpory na citlivé produkty, ta může v maximálním rozsahu dosáhnout vyčleněním 13 % obálky skrze velkou dobytčí jednotku (VDJ). Další možností je využití dodatečných 2 % alokace na plochu na proteinové plodiny (například hrách, bob a sója). Otázka podpory citlivých sektorů bude zejména hledáním rovnováhy mezi jednotlivými odvětvími.

Přítomným zemědělcům ministr Toman řekl, že i nadále zůstanou zachována Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova, jak to Agrární komora požadovala. Ministr také informoval o tom, že se sešel s ministry životního prostředí Tomášem Janem Podivínským a ministrem pro místní rozvoj Františkem Luklem, kteří mu potvrdili, že 300 milionů eur určených zejména pro venkov převedou do programů na svých ministerstvech.

„Zástupci Ministerstva zemědělství se před několika dny sešli s ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským, který nás ujistil, že nebude požadovat přísnější pravidla pro takzvaný greening, neboli povinné ozelenění některých zemědělských ploch, než jak je nastavila při reformě Společné zemědělské politiky Evropská unie,“ řekl ministr Toman

Na jednání Agrární komory na českobudějovické výstavě Země živitelka ministr seznámil zemědělce s tím, že program na kompenzaci letošních povodňových škod už zařadila Evropská komise do notifikačního procesu.

„Notifikace programu na kompenzaci letošních povodňových škod Evropskou komisí zatím vypadá optimisticky. Když všechno půjde hladce, mohl by být program schválen do konce září. Hned poté bychom začali vyplácet 685 milionů korun, které jako náhradu pro povodněmi poškozené zemědělce schválila vláda v červenci letošního roku,“řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Evropská komise také rozhoduje o schválení Fondu rizik, ve kterém by byly k dispozici peníze pro rychlé řešení nenadálých krizí v zemědělství. Komise má dva měsíce na to, aby posoudila, jestli se vznikem Fondu rizik souhlasí.

Dana Večeřová

ředitelka Odboru komunikace MZe