KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství popírá tvrzení prezidenta Komory veterinárních lékařů, že kontrola masa v českých obchodech není dostatečná

25/09/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

20.9.2013

Tisková zpráva – Tvrzení prezidenta Komory veterinárních lékařů Jana Bernardyho, že obchodní řetězce prodávají dovezené maso, které neprošlo českou veterinární kontrolou, se nezakládá na pravdě. Inspektoři Státní veterinární správy kontrolují v obchodní síti maso z českých i ze zahraničních chovů.

Ministerstvo zemědělství se důrazně ohrazuje proti skutečnostem uvedeným v tiskové zprávě vydané Českou tiskovou agenturou dne 20. 9. 2013 pod názvem „V řetězcích v ČR je i maso, které neprošlo kontrolou“.  Ministerstvo zemědělství považuje za zcela zavádějící výroky prezidenta Komory veterinárních lékařů Jana Bernardyho, podle kterých je kontrola masa v České republice nedostatečná. Toto tvrzení považuje Ministerstvo zemědělství za účelové s cílem poškodit české dozorové orgány.

Státní veterinární správa (SVS) provádí kontroly potravin živočišného původu jak vyrobených v ČR, tak přijatých z ostatních členských státu EU nebo ze třetích zemí. Plně v souladu s požadavky platné legislativy a ve prospěch spotřebitelů. Kromě toho na základě nařízení vlády č. 125/2011, vypracovaného Ministerstvem zemědělství, všichni provozovatelé potravinářských podniků včetně obchodníků musí Státní veterinární správě oznamovat všechny zásilky potravin živočišného původu ze všech států EU. Na základě údajů o množství, druhu a původu dovezeného zboží tak Státní veterinární správa efektivně kontroluje potraviny ještě před tím, než se vůbec dostanou ke spotřebiteli. V roce 2012 provedla SVS přes 60 tisíc kontrol.

Dana Večeřová

ředitelka Odboru komunikace MZe