KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Medy v maloobchodu: polovina je falšovaná

10/09/13
viz. zdroj

Zdroj: SZPI

29. 08. 2013  Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila mimořádnou kontrolní akci se zaměřením na falšování medů. Z celkového počtu 25 odebraných vzorků bylo 12 vzorků vyhodnoceno jako nevyhovující. U všech nevyhovujících vzorků medu laboratorní analýza prokázala parametry, které jsou považovány za důkaz falšování – záměrného přimíchávání méně hodnotných složek do medu, přičemž tato záměna obsahu se odehrává na úkor spotřebitele. Převážná část vzorků SZPI odebrala v provozovnách obchodních řetězců, které jsou významně zastoupeny na trhu v ČR.

Laboratorní analýza prokázala nevyhovující hodnoty u následujících sledovaných parametrů:

  • delta dC13 max (přidání cukrů cizích pro med – např. sirupy),
  • karamel E150d (přidání barviva, kterým se přibarvují světlé medy nebo téměř bezbarvé cukerné roztoky),
  • obsah oligosacharidů (přidání cukrů cizích pro med – např. sirupy),
  • nevyhovující aktivita enzymu diastáza,
  • nadlimitní přítomnost hydroxymethylfurfuralu (jakostní prohřešek způsobený nevhodným zpracováním).

Med je přírodní produkt, u kterého příslušná vyhláška zakazuje příměs jakékoliv jiné látky s výjimkou jiného druhu medu.

Z hlediska počtu nevyhovujících vzorků u jednotlivých výrobců jsou zjištění SZPI následující: výrobci JSG med a.s. analýza prokázala porušení právních předpisů u devíti vzorků medu, dva nevyhovující vzorky zjistila SZPI u výrobků identifikovaného distributorem – Grocery CZ s.r.o. a dále požadavkům nevyhověl jeden vzorek výrobce Alnatura GmbH. SZPI zakázala uvádět nevyhovující šarže do oběhu a s prodejci zahájí správní řízení o uložení sankce.

Důvodem mimořádné kontrolní akce byla nevyhovující zjištění z minulých kontrol a časté podněty adresované na SZPI, které se týkaly podezření na falšování medů. V roce 2012 nevyhovělo požadavkům vyhlášky téměř 50% medů, které SZPI odebrala v maloobchodní síti.

Zpracoval: Martin Štoll

 
Přehled analyzovaných vzorků


 

SZPI odmítá vyjádření zástupců společnosti JSG k výsledkům kontrol medu v tržní síti

30. 08. 2013  Všechny výsledky kontrol medu v tržní síti, které Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zveřejnila dne 29. 8. 2013, byly provedeny v souladu s příslušnými právními předpisy. Jedná se o výsledky, které jsou důležité pro ochranu spotřebitele.

Vyhláška č. 76/2003 Sb. stanoví definici medu, kdy se medem rozumí potravina přírodního sacharidového charakteru, do které nesmí být přidány s výjimkou jiného druhu medu, žádné jiné látky včetně přídatných látek. Pro kontrolu odhalování falšování medu je tato definice medu zásadní. SZPI pro odhalování falšování potravin využívá všech dostupných prostředků, které jí poskytuje právní řád. Striktně přitom postupuje podle nařízení (ES) č. 882/2004, o úřední kontrole, a to jak ve vztahu k laboratořím, které pro kontrolu může využívat (pouze akreditované laboratoře podle EN ISO/IEC 17025), tak ve vztahu k metodám, které tyto laboratoře aplikují. SZPI nemá důvod zpochybňovat výsledky akreditované laboratoře, kterou využívá.

K vyjádření zástupců společnosti JSG ohledně rozhodnutí Státní veterinární správy SZPI uvádí, že jí nepřísluší, aby jakýmkoliv způsobem rozhodnutí jiného kontrolního úřadu komentovala.

SZPI při kontrolách a zveřejňování výsledků postupuje zcela transparentně, když jako první dozorový orgán v ČR spustila aplikaci www.potravinynapranyri.cz. Odmítáme nařčení, že SZPI nereaguje na podněty. SZPI při řešení podnětů postupuje v souladu s právním řádem a podněty se důsledně zabývá. Jen v roce 2012 jich SZPI řešila přes 6000.

Zpracoval: Martin Štoll