KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Iniciativa ministra Tomana o značení země původu a konkrétního výrobce u potravin má podporu jeho polského kolegy

27/09/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

25.9.2013

Tisková zpráva – Rozvíjející se příhraniční spolupráce mezi českými a polskými dozorovými orgány v oblasti kvality a bezpečnosti potravin, podpora vzájemných investic a společný zájem prosadit v Evropské komisi plnou identifikaci země původu a konkrétního výrobce u potravin, což dlouhodobě prosazuje ministr Toman, byly tématy jednání českého ministra zemědělství a jeho polského kolegy Stanisława Kalemby. Ti v Poznani navštívili zemědělský a potravinářský veletrh Polagra.

 „Jsem rád a velmi oceňuji slibně se rozvíjející příhraniční spolupráci mezi našimi ministerstvy a dozorovými orgány v oblasti kvality a bezpečnosti potravin. Jsem přesvědčen, že tím můžeme zmírnit vzájemnou nedůvěru týkající se kvality prováděných kontrol,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Polského ministra pozval na konferenci o možnostech spolupráce v oblasti kvality a bezpečnosti potravin do České republiky. Ta se bude konat v Náchodě, ve městě přiléhajícím k polsko-českým hranicím, kde se lidé dobře znají a snadno spolu komunikují. „Tato konference nemá být konfrontační, ale má sloužit k prohloubení spolupráce. Je zapotřebí, aby z našich setkání vyplynuly jasné výstupy a mohla být přijata konkrétní systémová opatření,“ uvedl ministr Toman.

Ministr Toman již dlouho požaduje, aby nebyla tolerována žádná závažná pochybení a nebyly v takovém případě utajovány žádné informace. Tuto nulovou toleranci podpořil ministr Stanisław Kalemba v souvislosti s kauzou masokostní moučky (hospodářská zvířata se v Polsku dlouhodobě nelegálně krmí masokostními moučkami). Také z tohoto důvodu se oba ministři dohodli, že budou společně v Evropské komisi prosazovat návrh ministra Tomana, který dlouhodobě usiluje o plnou identifikaci výrobce a země původu u potravin, aby v případě porušení legislativy mohl být uplatněn zákaz dovozu výrobků od konkrétního dovozce.

Ministr Miroslav Toman na schůzce uvedl, že by bylo dobré podpořit vzájemné investice, a navázat tak na dřívější úspěšnou spolupráci. Svému resortnímu kolegovi poděkoval za pozvání na Polagru. Přislíbil, že Ministerstvo zemědělství udělá vše pro to, aby se ČR stala partnerskou zemí příštího ročníku veletrhu.

Dana Večeřová
ředitelka Odboru komunikace MZe