KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Evropský parlament podpořil pokročilá biopaliva

25/09/13
viz. zdroj

Zdroj: Evropská společenství

Plenární zasedání Tisková zpráva – Životní prostředí − 11-09-2013 – 13:40
    
©BELGA/DPA Poslanci ve středu podpořili opatření k zastropování používání tradičních biopaliv a urychlení přechodu k nové generaci paliv, vyráběných z alternativních zdrojů jako mořských řas či odpadků. Cílem je omezit vypouštění skleníkových plynů vznikajících z rostoucího užívání zemědělské půdy k výrobě biopaliv.

"Vítám hlasování Parlamentu, který podpořil řádné účtování emisí skleníkových plynů včetně nepřímých změn ve využívání půdy a rozumný strop pro první generaci biopaliv. Je to důležitý signál, že podpora se může od roku 2020 soustředit na pokročilá paliva. Vzít v úvahu nepřímé změny ve využívání půdy je důležité pro integritu politiky změny klimatu EU," uvedla zpravodajka Corinne Lepage (ALDE, FR) poté, co její zprávu v prvním čtení dnes podpořilo 356 poslanců, 327 bylo proti a 14 se zdrželo hlasování.

"Zároveň však lituji, že mi Parlament nedal mandát k jednání, který by umožnil tuto legislativu dokončit bez dalšího odkladu a dát tak průmyslu jistotu ohledně jeho investic," dodala.

Nepřímé změny ve využívání půdy

Emise skleníkových plynů vznikající rostoucím užíváním zemědělské půdy k výrobě biopaliv představují tzv. nepřímé změny ve využívání půdy (ILUC). Vědecké modely ukázaly, že tento fenomén, je-li započten do bilance celého životního cyklu paliva, může částečně znehodnotit pozitivní dopad biopaliv.

Podle poslanců by podíl biopaliv první generace, vyráběných z potravinářských a energetických plodin, neměl do roku 2020 překročit hranici 6 % energie spotřebované v dopravě. Stávající legislativa stanoví cíl ve výši 10 % v roce 2020.

Podpora pokročilých biopaliv
 
Pokročilá biopaliva, vyráběná z jiných zdrojů, jakými jsou mořské řasy či některé odpadky, by měly představovat nejméně 2,5 % spotřeby v roce 2020, uvádějí poslanci.

Další postup
 
Rozdílem dvou hlasů nezískala zpravodajka mandát k jednání v prvním čtení s Radou. Parlament následně přijal své stanovisko v prvním čtení. Členské státy by nyní měly přijmout svou společnou pozici. Pokud se bude lišit od textu schváleného Parlamentem, bude následovat druhé čtení.

Postup: Spolurozhodování, 1.čtení

Odkaz : 20130906IPR18831
Aktualizováno:
( 11-09-2013 – 16:56)