KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství: Ekonomická situace vlastníků lesů se zlepšuje

01/08/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

31.7.2013

Tisková zpráva – Mírný růst plochy lesních pozemků a zlepšení ekonomické situace vlastníků lesů v rámci hospodaření v lesích. Takový byl loňský rok podle Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2012, který dnes projednala vláda. Tento dokument každoročně přináší ucelený přehled o stavu lesního hospodářství v daném období.

„Plocha lesních pozemků trvale mírně roste, a to v důsledku převažující výměry nově zalesněných původně nelesních pozemků nad výměrou pozemků, které jsou z různých důvodů z lesa odnímány. V loňském roce se tato plocha meziročně zvýšila o dalších 2 052 hektarů. Částečně je to díky finančním podporám určeným na zalesňování méně úrodných zemědělských půd,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Ekonomická situace vlastníků lesů v rámci hospodaření v lesích včetně případných vedlejších aktivit se po významném propadu hospodářského výsledku v letech 2006 – 2009 a jeho zvýšení v letech 2010 – 2011 opět zlepšila u všech kategorií vlastníků. Nejvyššího zisku (včetně příspěvků a dotací) tak v rámci hospodaření v lesích bylo dosaženo u lesů ve vlastnictví státu (3 907 Kč/ha lesa), potom u lesů soukromých (2 103 Kč/ha lesa) a nejméně v lesích ve vlastnictví měst a obcí (1 452 Kč/ha lesa). Výrazné zlepšení ekonomické situace u vlastníků lesů ovlivnila zejména trvalá poptávka po surovém dříví i přes výrazný nárůst průměrných cen u rozhodujících sortimentů surového dříví.

Pokud jde o obnovené lesní porosty, jejich plocha klesla oproti předchozímu roku o 1 366 hektarů na 25 464 hektarů. Ve srovnání s předchozími dvěma roky je nižší kvůli zalesnění po nižších těžbách v letech 2011 a 2012.

Nadále klesá plocha jehličnatých dřevin, například plocha smrku se snížila oproti roku 2000 o 62 595 hektarů. „Naproti tomu roste podíl listnatých dřevin, a to zejména dubu a buku. Je to výsledek trvalého úsilí lesníků o dosažení optimální druhové skladby lesů, které je dlouhodobě podporováno cílenou dotační politikou státu,“ uvedl ministr Toman.

Průměrná mzda zaměstnanců v lesnictví a v souvisejících činnostech vzrostla oproti předchozímu roku o 4 procenta. Tempo růstu průměrných mezd v lesnictví tak sice předstihlo růst mezd v průmyslu (3,5 %) i v národním hospodářství (2,7 %), nadále však zaostává absolutně o 1 885 Kč ve srovnání s průmyslem a o 1 225 Kč ve srovnání s průměrnou mzdou v národním hospodářství.

V souvislosti s odlovy zvláště černé zvěře a většiny druhů ostatní spárkaté zvěře zpráva uvádí, že přestože byl zaznamenán nárůst proti roku 2011, bude i v dalších letech potřebné snižovat stavy této zvěře. Loni bylo uloveno 185 381 kusů černé zvěře, tedy o 39 074 kusů víc než v rekordním roce 2010. S ohledem na škody působené především na lesních porostech i nežádoucí narušování genofondu jelena evropského je nutné redukovat siku japonského. Na výši lovu se projevila nejen kampaň MZe, včetně doporučení pro státní správu myslivosti, ale i přístup uživatelů honiteb k redukci početních stavů spárkaté zvěře.

Produkce a návštěvnost lesa v příloze.

Dana Večeřová
ředitelka Odboru komunikace MZe