KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Vyjádření Ministerstva zemědělství k závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu

20/08/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

19.8.2013

Tisková zpráva – Tisková zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) z dnešního dne dezinformuje veřejnost tvrzením o neúčinnosti protipovodňových opatření pořízených z podpory v programech Ministerstva zemědělství. Je pozoruhodné, že v Kontrolním protokolu předaném na závěr kontroly podobná výhrada a kritika není uvedena, protože kontrolní skupina NKÚ pochopila rozdílnost hodnocených programů z hlediska indikátorů efektivity.

Program „Prevence před povodněmi II“ umožní po ukončení všech projektů vyhodnotit účinky počtem ochráněných obyvatel a hodnoty ochráněného majetku tak, jako tomu bylo u I. etapy programu (2002 – 2007), kdy za vložené prostředky ve výši 4,1 mld. Kč bylo ochráněno 315 tisíc obyvatel a majetek ve výši 210 mld. Kč. Program „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“ je orientován na zvýšení retence vody v krajině a retardaci odtoků – po čemž se stále volá. Jeho indikátory účinků jsou vytvořené objemy k zachycení vody (vždy 10 % z objemu rekonstruovaného rybníka) a zajištění bezpečnosti rybníků (úpravou bezpečnostních přelivů na převedení povodně se stoletou pravděpodobností výskytu) – aby se neopakovala protržení hrází po přelití (jako u obce Metly). Ostatně v protokolu NKÚ jsou tyto skutečnosti správně uvedeny.

V případě akce „Lovosicko“ lze jednoznačně uvést, že i nedokončená stavba zabránila velkým škodám a plně se osvědčila – jak informovaly veřejné sdělovací prostředky v průběhu letošní červnové povodně. Zmíněné vypuštění 3 lokalit mělo opodstatnění – protipovodňové řešení by nebylo ekonomicky efektivní (ochraňované hodnoty by byly menší než prostředky vynaložené na realizaci ochrany).

K naprosto zavádějícímu názvu tiskové zprávy NKÚ lze naštěstí konstatovat, že starostové, hejtmani a média v červnové povodni velmi ocenili účinnost dokončených i dílem ještě nedokončených protipovodňových opatření na rozdíl od neoprávněné kritiky NKÚ, která klame veřejnost.

Dana Večeřová
ředitelka Odboru komunikace MZe