KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Senát posvětil sloučení dozorových organizací v rámci rezortu zemědělství

22/08/13
viz. zdroj

Zdroj: SRS ČR

Senát na své dnešní schůzi schválil sloučení dvou organizací působících v oblasti kontroly rostlinné výroby. Jedná se o Státní rostlinolékařskou správu a Ústřední kontrolní a zkušební a ústav zemědělský. Slučovací zákon tak prošel celým legislativním procesem v Parlamentu a následuje jeho postoupení k podpisu prezidentu republiky.

„ Zdárné uzavření legislativního procesu v obou komorách Parlamentu považuji za velký úspěch, neboť jsem pevně přesvědčen o tom, že propojení obou těchto odbornostně příbuzných institucí bude přínosné. Je to jednak proto, že je nutné šetřit veřejné finance a vynakládat je účelně a smysluplně, přičemž vyčíslené konsolidační úspory plynoucí ze sloučení jsou značné,“ komentuje vývoj slučovacího procesu ředitel SRS a ÚKZÚZ Zdeněk Mach a dodává: „Dalším důvodem, který já osobně považuji snad ještě za důležitější je to, aby byl výkon státního dozoru a kontroly pro konečné uživatele více komfortní a přívětivý. V žádném případě tím není myšlena degradace kvality kontrol, naopak, kontroly musí být prováděny erudovanými odborníky a důsledně. Jde spíše o zjednodušení systému kontrol, kdy v rámci jedné kontroly budou zkontrolovány všechny náležitosti, které byly kontrolovány v rámci dvou na sobě nezávislých kontrol prováděných dvěma nezávislými kontrolními organizacemi.“

V současné době jsou společně prováděny kontroly SRS a ÚKZÚZ v oblastech, kde je to možné jak z hlediska výběru subjektů pro kontroly, tak z hlediska termínu provedení kontroly. Jedná se zejména o kontroly delegované Státním zemědělským a intervenčním fondem. V oblasti kontrol podmíněnosti Cross Compliance, je možné zatím provést společnou kontrolu jen u těch subjektů, které jsou průnikem mezi výběry obou organizací. Ve sloučené organizaci bude však Riziková analýza, jež se používá k výběru subjektů ke kontrole, jednotná. To povede ke snížení počtu kontrolovaných subjektů a v konečném důsledku k úlevě zemědělců od administrativní zátěže.
Sloučený úřad by měl vzniknout k 1. lednu 2014 a měl by komplexně zastřešit oblast státního dozoru nad rostlinnou produkcí v České republice.
 

Zbyněk Škodáček, tiskový mluvčí SRS