KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ministr Toman zahájil výstavu Země Živitelka v Českých Budějovicích.

30/08/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman dnes v Českých Budějovicích zahájil jubilejní 40. ročník Země živitelky, největší tuzemské výstavy zaměřené na zemědělství a rozvoj venkova. Slavnostního otevření se zúčastnil i prezident České republiky Miloš Zeman.

Země živitelka 2013                                                           Země živitelka 2013

Na výstavě Země živitelka v Pivovarské zahradě předal ministr Toman novým držitelům certifikáty národní značky kvality KLASA a certifikáty Český výrobek garantovaný Potravinářskou komorou ČR. Dále také udělil Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a Ceny za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje.

K hlavním cílům našeho zemědělství patří nastavení vhodné struktury plošných plateb tak, aby byla posílena konkurenceschopnost českých zemědělců. Dalšími důležitými úkoly jsou rozvoj reálných opatření přispívajících k podpoře citlivých sektorů, například živočišné výroby a vytváření různorodých činností a podpora projektů na venkově, které vytvářejí pracovní příležitosti.

„Nastavení nové Společné zemědělské politiky nám pomůže lépe reagovat na aktuální situaci našeho zemědělství, a to díky mnohem větší flexibilitě při řešení problémů i dělbě finančních prostředků než doposud, ale také umožní lepší zacílení na citlivé sektory, jako je živočišná výroba a pěstování speciálních plodin. Musíme rozhodovat o rozdělení více než 250 miliard korun na příštích sedm let pro efektivní a vyvážený rozvojčeského zemědělství, potravinářství a venkova,“ řekl ministr Miroslav Toman .

Na národní úrovni je třeba řešit otázky související s kvalitou a propagací zemědělských výrobků a potravin a rovnováhu v odbytovém řetězci. Za velmi důležité považuje ministr Toman podporu českých potravin, což patří k jeho prioritám.

S činností Ministerstva zemědělství se návštěvníci mohou seznámit ve  stánku v pavilonu T1. Tradičně se v něm představují odborné útvary a spolu s nimi i resortní instituce Ministerstva, jako Státní pozemkový úřad, Státní rostlinolékařská správa, Ústav zemědělské ekonomiky a informací a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Ve stejném pavilonu jako loni jsou také stánky národní značky KLASA a projektu Regionální potravina. V pavilonu Z je expozice, která zahrnuje prezentaci Programu rozvoje venkova a místních akčních skupin.Zájemci mají také možnost na agrosalonu navštívit semináře, které připravilo Ministerstvo zemědělství. Jedním z nich je „Kvalitní a bezpečné české potraviny“. Dalším je například seminář „Podpora rozvoje venkova ČR, pozemkové úpravy 2014+“, který pořádá MZe ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Ministr Miroslav Toman se v rámci veletrhu Země živitelka zúčastní také sobotních Národních dožínek společně s předsedou vlády ČR Jiřím Rusnokem.

Dana Večeřová
ředitelka Odboru komunikace MZe