KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

EU snižuje prostředky na boj proti BSE

09/08/13
viz. zdroj

Zdroj: ÚZEI

Do budoucna uvolní Evropská unie na testování BSE menší objem finančních prostředků. Členským státům EU budou zkráceny prostředky určené na podporu financování boje se zvířecími nákazami. Zejména se to bude týkat finančních prostředků na testy BSE, jejichž počet členské státy EU na základě nové legislativní úpravě zredukovaly.  

Například v Německu došlo k posunu věkové hranice zvířat, které se musejí porobit povinnému testování na BSE, ze 72 na 96 měsíců. Na základě výpočtů tak Brusel Německu snížil vyplácenou částku z dosavadních 6,2 mil. € na pouhých 4,7 mil. €. Velká Británie získá již jen polovinu finančních prostředků a to ve výši 2,6 mil. €. Ve Francii naproti tomu zůstane celkový objem finanční podpory zachován na úrovni 12,6 mil. €. Finanční prostředky poskytované z rozpočtu EU by měly vystačit k uhrazení poloviny nákladů vynaložených členskými státy na odškodnění zemědělců.

Vedle testů na BSE se škrty týkají také opatření v rámci boje se vzteklinou a katarální horečnou ovcí, TSE a klusavkou. (AgE)