KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

České zemědělství 2012: Nominální mzda v zemědělství stoupla o 5 procent

01/08/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

31.7.2013

Tisková zpráva – Nominální mzda v zemědělství stoupla v roce 2012 o 5 procent. Vyplývá to ze Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2012, kterou dnes projednala vláda. Rozsáhlý materiál komplexně mapuje vývoj českého zemědělství a potravinářství v minulém roce.

Ekonomika České republiky byla v roce 2012 v recesi, která se odrazila i na výsledcích agrárního sektoru. V roce 2012 mírně (o 0,09 %) poklesl nominální podíl zemědělství (na 1,32 %) a potravinářství (na 2,29 %) na HDP.

„Hodnota produkce zemědělského odvětví se v porovnání s rokem 2011 zvýšila o 2,5 procenta,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Velmi mírně se snížil podíl zemědělství na celkové zaměstnanosti, a to na 2,19 % v roce 2012, zatímco v roce 2011 to bylo 2,21 % z celkového počtu zaměstnanců v ČR. V roce 2012 pracovalo v zemědělství více než 105 000 lidí.   Rozdíl mezi mzdami v zemědělství a průměrnou mzdou se v roce 2012 mírně snížil. Průměrná mzda v zemědělství představovala 78 % průměrné mzdy v ČR.

„Nominální mzda přepočtená na jednoho zaměstnance v zemědělství narostla o 5 procent, což je více než průměr celkového růstu mezd v ČR,“ uvedl ministr Toman.

Spotřebitelské ceny potravin a nealkoholických nápojů se loni zvýšily na necelých 107 % úrovně z předchozího roku (nejvíce rostly ceny za mléko, vejce a maso). Reálné výdaje domácností na tyto položky podle předběžných údajů klesly v roce 2012 oproti roku 2011 o 1,4 %. Na potraviny a nealkoholické nápoje vydala česká domácnost 20 % ze svých celkových spotřebních vydání. V roce 2011 to bylo 19,1%. Spotřeba potravin se přitom loni zvýšila o 2,6 %.

Silné holomrazy následované výrazným suchem nepříznivě ovlivnily úrodu, která byla slabší než v roce 2011. Nižší byla produkce většiny obilovin, přesto však uspokojila a dokonce převýšila tuzemskou poptávku. Přibylo také polí s řepkou a její produkce byla vyšší než předloni.  

„Loni klesla meziročně produkce brambor, chmele a zeleniny, kvůli úbytku pěstebních ploch, naopak urodilo se více ovoce. V živočišné výrobě se loni zvýšila produkce mléka, drůbežího a skopového, klesla produkce vepřového masa a vajec, výroba hovězího masa stagnovala,“ řekl Miroslav Toman.

Celková výše výdajů na agrární politiku se v roce 2012 proti roku 2011 mírně snížila ze 42,3 miliardy korun na 41,9 miliardy korun (tj. o 1,1 %).

Výsledek agrárního zahraničního obchodu se zlepšil, protože jeho záporná bilance loni klesla o více než 11 miliard na přibližně 25 miliard korun. Agrární vývoz se zvýšil oproti roku 2011 o více než 22 % a dovoz o 10 %. Česká republika nejčastěji obchoduje se Slovenskem, Německem a Polskem. Z těchto zemí se dováží nejvíce agrárních výrobků, zároveň jsou to také země, kam ČR svoji zemědělskou a potravinářskou produkci nejvíce vyváží. Stále přetrvává vývoz surovin na úkor dovozů potravin, které mají vyšší přidanou hodnotu.

V loňském roce připravilo Ministerstvo zemědělství několik desítek právních předpisů. Významný byl zákon o Státním pozemkovém úřadu, který převzal činnost zaniklého Pozemkového fondu ČR a pozemkových úřadů. Státní pozemkový úřad se zabývá pozemkovými úpravami a restitucemi. Byl přijat například zákon o rostlinolékařské péči nebo zákon na ochranu zvířat proti týrání.

Takzvanou Zelenou zprávu zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací s využitím údajů z  MZe, Českého statistického úřadu a dalších ústavů a institucí. Informace zachycují údaje ke konci března 2013, některé z nich jsou proto předběžné.

Dana Večeřová

ředitelka Odboru komunikace MZe