KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Zákon o prodeji dřeva a dřevařských výrobků zabrání nelegální těžbě

26/07/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

24.7.2013

Tisková zpráva – V České republice začne od 1. srpna 2013 platit zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Normu, která stanovuje povinnosti firem obchodujících s dřevem a výrobky z něho, připravilo Ministerstvo zemědělství na základě nařízení EU. Hlavním cílem zákona je zamezit nelegální těžbě.

Nově přijatý zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků se zaměřuje především na boj proti nelegální těžbě dřeva, zejména v zemích mimo Evropskou unii.

„Nezákonná těžba dřeva je celosvětový problém. Zvyšuje míru odlesňování a znehodnocování lesa, má vliv na nárůst podílu emisí oxidu uhličitého. Ohrožuje biologickou rozmanitost, udržitelné obhospodařování lesů a poškozuje všechny firmy, které hospodaří podle platných zákonů,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Zákon stanovuje sankce ve výši až 3 miliony korun, pokud hospodářský subjekt uvede na trh nezákonně vytěžené dřevo, a ve výši až 5 milionů korun, učiní-li tak hospodářský subjekt opakovaně.

Česká republika i ostatní členské státy Evropské unie se dlouhodobě řídí principy trvale udržitelného obhospodařování svých lesů, proto v nich nezákonné těžby představují jen malé riziko. Nová norma především podporuje členské státy EU, které dovážejí větší množství dřeva z mimoevropských zemí a usilují o přehledný a legální trh.

Protože jde o novou právní úpravu, Ministerstvo zemědělství je připraveno poskytnout v této věci technickou pomoc formou seminářů a poradenství firmám, kterých se nové nařízení týká.

Dana Večeřová

ředitelka Odboru komunikace MZe