KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Regionální potravina ocenila za svou existenci již 373 produktů výjimečné kvality

18/07/13
viz. zdroj

Zdroj: www.regionalnipotravina.cz

17.7.2013

Tisková zpráva – (Praha, 17. července 2013) Skupina výjimečných potravinářských výrobků, které mají právo užívat logo Regionální potravina, se v letošním roce rozroste o sto nově oceněných. Hodnotitelské komise vybíraly z téměř 1100 regionálních výrobků v devíti kategoriích. Největší zájem o účast v soutěži měli výrobci z Ústeckého a Královéhradeckého kraje. Zelenomodré logo Regionální potravina bude nosit na obalu celkem 373 výrobků.

„Zájem o prestižní ocenění Regionální potravina rok od roku roste,“ potvrzuje ředitel odboru administrace podpory kvalitních potravin SZIF Petr Milas. Do soutěže se v letošním roce přihlásilo 362 producentů s 1082 výrobky. „Regionální potravina se vyhlašuje v každém kraji. Má devět kategorií, přičemž v každé může vyhrát jen jeden výrobek. Uspěje tak skutečně jen ten nejlepší,“ připomíná metodiku výběru Petr Milas.  Soutěžilo se ve dvou kategoriích masných výrobků, dvou kategoriích mléčných výrobků, v pekařských a také cukrářských výrobcích. Alkoholické a nealkoholické nápoje měřily síly ve společné kategorii, další kategorie byla věnovaná ovoci a zelenině a všechny ostatní výrobky se mohly přihlásit do kategorie ostatní.

Nejtěžší rozhodování měla letos porota v Ústeckém kraji, kde se do soutěže přihlásilo celkem 150 výrobků. „V letošním roce se nám přihlásilo nejvíce producentů s největším počtem výrobků za všechny čtyři ročníky soutěže. Všichni vítězové byli navíc v soutěži nováčky,“ uvedla Ludmila Holadová z Okresní agrární komory Most, která je regionálním koordinátorem soutěže. Stejně jako ve všech krajích výrobky hodnotila odborná porota složená ze zástupců Ministerstva zemědělství, krajského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.  Hlavní důraz se kladl na to, jak se výrobek váže k regionu, z jakých je surovin a v čem je jeho kvalita nadstandardní.  Dalším měřítkem byl také vzhled a barva, chuť a vůně nebo design výrobku.

Projekt Regionální potravina je zaměřen především na podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin. „Některým se daří šířit povědomí o svých výrobcích a postupně je dostávat na trh. Značka Regionální potravina pro ně má reálný marketingový přínos,“ konstatuje Petr Milas. Pro jiné je úspěch v soutěži spíše oceněním dobré práce. To je případ i Zemědělského družstva Partutovice, které, ač se věnuje především pěstování brambor a chovu skotu, uspělo v kategorii Cukrářské výrobky se svou Partutovickou bramborovou bábovkou. „Pečeme dvakrát do týdne, kromě bábovky i další pečivo. Dodáváme například do kavárny v Hranicích na Moravě, na různé festivaly a také pro jednotlivce na objednání,“ vysvětluje Vladimíra Remešová, která bábovky vlastnoručně peče.

Značku Regionální potravina uděluje Ministerstvo zemědělství od roku 2010 těm nejlepším potravinářským výrobkům ze 13 krajů Čech a Moravy. Oceněné výrobky musí být vyrobeny minimálně ze 70 % z lokálních surovin a mít vazbu na svůj kraj – ať už tradičním způsobem výroby či originální regionální recepturou.

Příloha:  Statistický přehled přihlášených producentů a výrobků a konečných držitelů značky Regionální potravina v letech 2010 – 2013.

 

Statistický přehled soutěže Regionální potravina v letech 2010 a 2011
2010 2011

Počet

žadatelů

Počet výrobků Počet RP

Počet

žadatelů

Počet výrobků Počet RP
318 927 71 281 790 99
Statistický přehled soutěže Regionální potravina v letech 2012 a 2013
2012 2013

Počet

žadatelů

Počet výrobků Počet RP

Počet

žadatelů

Počet výrobků Počet RP
347 1021 103 362 1082 100

O Regionální potravině

Značka Regionální potravina patří do kampaně, kterou Ministerstvo zemědělství seznamuje spotřebitele s regionálními potravinami z jednotlivých krajů České republiky. Jejím smyslem je prosadit na našem trhu opravdu kvalitní, chutné, tradiční či speciální potraviny. Díky krátkým distribučním cestám jsou tyto potraviny čerstvější a chutnější. Čím blíže jsou ke spotřebiteli, tím méně je zatíženo životní prostředí při jejich dopravě. Velmi významným aspektem, proč dát přednost regionálním potravinám, je také podpora zaměstnanosti v regionech. Prosperující zemědělci, zpracovatelé i prodejci pak představují záruku udržení nebo dokonce rozšíření počtu pracovních míst.

www.regionalnipotravina.cz