KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ministři zemědělství evropské sedmadvacítky se dohodli na budoucí podobě SZP

04/07/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

26.6.2013

Tisková zpráva – Evropské instituce se po dlouhých a tvrdých vyjednáváních shodly na nejdůležitějších prvcích budoucí podoby Společné zemědělské politiky (SZP). Irské předsednictví vsadilo na netradiční způsob vyjednávání a do Lucemburku přizvalo rovněž zástupce Evropského parlamentu, s nimiž průběžně vyjednávalo o možném kompromisu. Nyní zbývá pouze formální posvěcení dohody ze strany Evropského parlamentu v rámci závěrečného trialogu.

Z pohledu České republiky jde o vyváženou dohodu. ČR od počátku vyjednávání požadovala, aby zastropování a degresivita plateb byly nastaveny jako dobrovolné. Zásadně jsme nesouhlasili rovněž s tzv. franšízou ve výši 5.000 EUR u finanční disciplíny, protože by významně diskriminovala české zemědělce.

„Česká republika v rámci náročných vyjednávání obhájila řadu svých zásadních priorit a dohodnutý kompromis může považovat za úspěch. Rozhodující z našeho pohledu je dobrovolnost zastropování přímých plateb pro velké podniky,“ řekla náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková.

Za úspěch lze považovat rovněž navýšení vázaných podpor až na 13 % + 2 % pro proteinové plodiny, zahrnutí potravinářského sektoru do priorit rozvoje venkova či dobrovolné schéma pro malé farmáře. Rada vůči Evropské komisi uhájila snížení finanční disciplíny na 2000 EUR, což českým zemědělcům ušetří desítky až stovky milionů korun každý rok.

Rada pověřila irské předsednictví, aby dohodu potvrdilo s Evropským parlamentem na závěrečném jednání, které bude dnes v Bruselu, a tím uzavřelo více než rok a půl trvající jednání o budoucí podobě SZP.

Na okraj jednání byla na žádost německé, české, rakouské a slovenské delegace zmíněna otázka povodní, které přišly na přelomu května a června a napáchaly značné škody mj. na zemědělské půdě. Sčítání škod v postižených oblastech i nadále pokračuje. Postižené členské státy požádaly o operativní přístup a flexibilitu při posuzování notifikací ze strany EK a také apelovaly na vyvinutí maximálního úsilí při zvažování možnosti využití prostředků z Fondu solidarity.