KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ministr zemědělství Petr Bendl: Podařilo se připravit strategii zemědělství, zákon o potravinách i protipovodňové stavby

10/07/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

9.7.2013

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl dnes na tiskové konferenci shrnul úspěchy, kterých se podařilo rezortu dosáhnout za jeho působení. Mezi nejvýznamnější přínosy patří budování protipovodňových staveb, které při letošních povodních dokázaly ochránit zdraví i majetky obyvatel, sepsání koncepční strategie českého zemědělství, novela potravinářského zákona a transformace rezortu. Končící ministr informoval i o aktuálních škodách z letošních povodní.

Podle nejnovějších údajů způsobila letošní povodeň celému rezortu zemědělství škody za 3,56 miliardy korun. Ze zemědělců byli nejvíce postiženi pěstitelé pšenice ozimé, řepky, kukuřice a jarního ječmene.

„Zemědělci přišli o letošních povodních kvůli zničené úrodě a dalším ztrátám o více než jednu miliardu korun,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Škody na vodohospodářském majetku podél Vltavy, Labe a Ohře dosáhly 2,2 miliardy korun. Ztráty ve výši 220 milionů korun hlásí Lesy ČR a škody na vodovodech a kanalizacích jsou 100 milionů korun.

„Letošní povodně prokázaly účinnost budovaných protipovodňových opatření, díky kterým se podařilo ochránit zdraví a majetky obyvatel,“ uvedl Petr Bendl.

Podařilo se připravit novelu zákona o potravinách, která zákazníkům umožní lépe se orientovat na trhu s potravinami. Novela zároveň zpřísňuje sankce za porušení požadavků na jakost nebo označování potravin.

„Za jeden z úspěchů, kterého se mi spolu s mými spolupracovníky z Ministerstva zemědělství podařilo dosáhnout, je sepsání dokumentu Strategie pro růst českého zemědělství a potravinářství. Po dlouhé době tak rezort získal koncepční materiál, který vyjmenovává klíčové cíle a postupy ke zlepšení pozice našeho zemědělství v rámci Evropské unie,“ řekl Petr Bendl.

Při vyjednávání budoucí Společné zemědělské politiky se podle Petra Bendla podařilo dohodnout podmínky, které budou výhodné pro české zemědělce. Česká republika například obhájila dobrovolné zastropování přímých plateb. Petr Bendl také připomněl zahájení transformace rezortu, jejímž cílem je zeštíhlení zemědělských institucí a úspory státního rozpočtu.

Tiskové oddělení MZe