KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství Miroslav Toman se ujal funkce

12/07/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

11.7.2013

Tisková zpráva – Miroslav Toman se dnes odpoledne ujal funkce ministra zemědělství. Stalo se tak za přítomnosti premiéra Jiřího Rusnoka den poté, co Miroslav Toman převzal jmenovací dekret od prezidenta Miloše Zemana. V čele resortu tak po řadě let stojí fundovaný odborník, jehož postoje jsou zemědělské veřejnosti dobře známy.

„Jako svou hlavní výhodu vnímám, že resort, včetně jeho slabých i silných stránek, dobře znám, a nemusím tak ztrácet ani minutu orientováním se v problematice. Jediné, s čím se podrobně seznámit musím, je tým mých nových spolupracovníků, protože některé z nich znám pouze zběžně,“ říká ke svému nástupu nový ministr Miroslav Toman.

Již před uvedením do funkce ministr Toman naznačil, že si je dobře vědom, co je v krátkém období do voleb možné, co lze vykonat a co nikoliv. Za své hlavní úkoly v nejbližším období proto považuje:

– dořešení povodňových škod u zemědělských i potravinářských subjektů a jejich náhrad,

– stanovení podmínek národní aplikace Společné zemědělské politiky EU,

– sestavení rozpočtu resortu na rok 2014 a

– podporu kvalitních potravin.

„Právě míra shody na plnění těchto priorit a ochota eliminovat zděděná slabá místa v řízení resortu pro mě budou klíčem k rozhodování, se kterým z náměstků a dalších kolegů budu chtít nadále spolupracovat. Řídit se přitom budu podle odbornosti a manažerských schopností a nebudu se ohlížet na politickou příslušnost,“dodává ministr Toman.

– – –

Ing. Miroslav Toman, CSc., vystudoval dnešní Českou zemědělskou univerzitu. Odbornou praxi zahájil ve funkci zootechnika zemědělského družstva. Zemědělství se věnoval i ve většině pozdějších funkcí v soukromých podnicích i ve veřejných subjektech. V letech 2002 – 2006 byl náměstkem ministra zemědělství. Od roku 2007 je prezidentem Potravinářské komory ČR (dne 10. 7. 2013 před jmenováním ministrem zemědělství výkon funkce prezidenta PK ČR pozastavil).

Tiskové oddělení MZe