KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ministr Toman: Jsem připraven zastavit dovoz potravin od konkrétních výrobců

26/07/13
viz. zdroj

Zdroj: Deník, 22.7.2013

23.7.2013

Ministr zemědělství Miroslav Toman řekl našemu Deníku:

Praha – Nekvalitní dovoz to bude mít v Česku těžké, slibuje nový ministr zemědělství Miroslav Toman. Šéfy dozorových organizací vyzval, aby při kontrolách nepolevovali.

* Na co se chcete zaměřit?

Naší prioritou je podpora živočišné výroby. U rostlinné výroby chceme podporovat ty obory, kde je vysoká přidaná hodnota, jako je například zelenina, ovoce a podobně. Co se týká potravinářství, naším cílem je podporovat všechny aktivity, které vedou ke zvýšení konkurenceschopnosti u potravinářského průmyslu. To znamená modernizace a inovace.

* Bude na tuto podporu více peněz?

Rámec je určen. Bohužel předchozí vláda převedla 300 milionů eur z Programu rozvoje venkova do kohezních fondů a my teď musíme hledat cesty, jak tyto finance rozdělit mezi zemědělce.

* Pro farmáře je stále méně výhodný chov prasat a Česko nadále ztrácí ve vepřovém mase soběstačnost. Je výroba vepřového v Česku ztracená záležitost?

Ztracená záležitost rozhodně ne. Současný trend je dán také tím, že prasata se v Česku chovají z velké části v podnicích bez půdy, což neplatí ve většině zemí Evropské unie. To v liberálním trhu s vepřovým masem v EU představuje určitou nevýhodu z hlediska příjmů žádostí pro chovy prasat. Ale budeme se snažit podporu pro jejich chov zachovat a budeme i zvažovat, jestli to nebude jedním z programů v rámci Programu rozvoje venkova.

* Velkým tématem v minulých měsících byla kvalita polských potravin. Ještě jako prezident Potravinářské komory ČR jste v lednu volal po dočasném zákazu dovozu potravin z Polska. Trvají důvody pro zákaz dosud?

Jedna z mých prvních schůzek byla s šéfy dozorových organizací. Požádal jsem všechny tři ředitele, aby pokračovali ve zvýšené aktivitě. Musí to být v takovém rozsahu, aby byl eliminován dovoz rizikového masa do České republiky, a to nejen z Polska. Pokud by k nám bylo závadné maso nadále dováženo, tak jsem připraven požádat o řešení Evropskou komisi. Jsem připraven zastavit dovoz do České republiky od konkrétních výrobců, aby měli spotřebitelé možnost se ochránit. Upozorňuji však, že se nebavíme pouze o Polsku, ale i o ostatních zemích.

* Jaká je tedy aktuální situace?

Státní veterinární správa zveřejnila výsledky mimořádné akce, která v minulých dnech probíhala, přičemž zkontrolovala produkci z různých zemí. Největší problém byl shodou okolností u Polska.

* Na polské potraviny si nejvíce stěžují Češi a Slováci. V čem vidíte příčiny?

Je otázka, co si objednají obchodníci v druhých zemích. Jestli se baví o ceně, respektive o kvalitě. V České republice byl velký trend dovážet z Polska levné potraviny a kvůli tomu docházelo k těmto věcem. Těch skandálů bylo strašně moc, ať už od stokrát propírané soli až po drůbeží maso s antibiotiky.

* Zmínil jste obchodníky, kteří kladou důraz na levný dovoz. Budete o tom s nimi jednat?

V co nejkratší době bych se velmi rád sešel s mým bývalým kolegou panem Juračkou ze Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Není to jen záležitost kontroly, ale i nastavení systému. Je potřeba si říct, co vlastně chceme v České republice prodávat.

* Je podpora českých potravin dostatečná?

Unesla by větší investice, ale je to otázka možností. Musíme se bavit nejen o propagaci, ale i o informační kampani, jak změnit preference při výběru potravin. Musíme vést spotřebitele k zájmu o to, co vlastně jí, co je pro něho výhodné. Je otázka, zda nakupovat ve velkém množství nebo přiměřeně a soustředit se spíše na kvalitu, i když vím, že v dnešní ekonomické situaci je to pro řadu lidí velmi složité.