KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

EU plánuje dvouletý zákaz osiva mořeného fipronilem

31/07/13
viz. zdroj

Zdroj: ÚZEI

Po omezení používání osiva ošetřeného neonikotinoidy navrhuje Evropská komise omezení také pro osivo ošetřené fipronilem.

K zajištění ochrany evropských včelstev by mělo přispět také výrazné omezení používání pesticidů na bázi fipronilu. Pro tento návrh Evropské komise se vyslovila v polovině července většina expertů z 23 členských zemí EU.

Evropská komise musí rozhodnutí ještě formálně schválit. Eurokomisař pro zdraví a ochranu spotřebitele Tonio Borg prohlásil: „Před několika týdny, po omezení používání neonikotinoidů, jsem se vyslovil pro ochranu evropských včel. Nyní připravená dohoda s členskými státy nejenže splňuje tento závazek, ale je také dalším významným krokem k realizaci strategie Komise proti odumírání včel v Evropě“.

Analýza Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) koncem května ukázala, že účinná látka přípravků na ochranu rostlin fipronil představuje akutní riziko pro včelu medonosnou. Podle návrhu Komise by proto měly být omezeny druhy polních plodin, jejichž osivo smí být ošetřeno fipronilem. Ošetření osiva kukuřice a slunečnice by mělo být zakázáno. Povolení může být uděleno například pro ošetření osiva, které se vysévá výlučně ve sklenících.

Již v květnu se členské státy EU vyslovily pro návrh Evropské komise omezit používání pesticidů, které obsahují účinné látky ze skupiny neonikotinoidů klothianidin, imidakloprid a thiamethoxam, pro rostliny, které jsou pro včely obzvlášť atraktivní.

http://www.topagrar.com/news/Acker-Wetter-Ackernews-EU-plant-zweijaehrige-Sperre-fuer-mit-Fipronil-gebeiztes-Saatgut-1201770.html