KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Dozorové organizace v oblasti rostlinné produkce budou sloučeny od nového roku, zemědělci ale první efekty pocítí okamžitě

19/07/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

18.7.2013

Tisková zpráva – Poslanecká sněmovna včera ve třetím čtení schválila zákon, který k 1. lednu příštího roku sloučí dvě dosud samostatné dozorové organizace, Státní rostlinolékařskou správu ČR (SRS) a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).

Nový, moderní úřad pod značkou ÚKZÚZ bude od příštího roku komplexně zastřešovat oblast státního dozoru nad rostlinnou produkcí. Ministerstvo zemědělství si od sloučení obou institucí slibuje lepší řízení systému díky nižšímu počtu organizačních složek státu, snížení byrokratické zátěže, zjednodušení právních předpisů v resortu, zamezení duplicitám v činnostech, které dosud mohly být vykonávány oběma dozorovými organizacemi.

„V neposlední řadě samozřejmě půjde o významnou úsporu veřejných financí, která by od roku 2015 mohla podle odhadů dosáhnout zhruba 30 procent z původních rozpočtů obou samostatných organizací,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

SRS i ÚKZÚZ se však snaží zemědělcům ulevit už dnes, téměř půl roku před faktickým sloučením. „V případě, že je u nějakého podnikatelského subjektu plánována kontrola ze strany ÚKZÚZ i SRS a bude-li to možné i vzhledem k časovým možnostem, pak budou kontroly za obě organizace provedeny společně,“ uvedl ředitel SRS Zdeněk Mach, který současně řídí ÚKZÚZ.

Inspektoři SRS a ÚKZÚZ budou společně dělat kontroly delegované Státním zemědělským intervenčním fondem, neboť výběr subjektů pro obě organizace je v této oblasti totožný. „V oblasti kontrol podmíněnosti jsou však subjekty vybírány zvlášť jak SRS, tak i ÚKZÚZ, a to na základě jejich vlastních rizikových analýz. Tyto kontroly tedy budou provedeny společně jen u těch subjektů, které budou na seznamu obou organizací,“ upřesnil Zdeněk Mach realizaci společných kontrol a dodal: „Riziková analýza používaná od příštího roku ve sloučené organizaci bude však jednotná, což zaručí vyšší efektivitu plánování kontrol a snížení počtu kontrolovaných subjektů.“ Právě vytvoření společného plánu kontrol povede ke snížení administrativní zátěže kontrolovaných subjektů, zejména zemědělských podnikatelů.

Tiskové oddělení MZe