KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

14 dnů budeme prověřovat drůbeží maso

04/07/13
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

Jak avizoval ministr zemědělství Petr Bendl, zahajuje od 1. 7. Státní veterinární správa na celém území ČR mimořádnou kontrolní akci v tzv. místech určení na prověření zdravotní nezávadnosti drůbežího masa uváděného do oběhu v rámci intraunijního obchodu.
Od pondělí 1. 7. prověří ve všech krajích inspektoři krajských veterinárních správ všechny došlé zásilky a zaměří se na kontroly označování, dodržování teplotního řetězce a na kontrolu zdravotní nezávadnosti. Ve světle informací o možném riziku z nelegálního používání pro potravinová zvířata zakázaného metronidazolu budou odebrány vzorky a budou vyšetřeny v ÚSKVBL (Ústavu pro kontrolu veterinárních biofaktorů a léčiv) v Brně.
V každém kraji bude odebráno do 5 vzorků, záleží na četnosti zásilek, a to masa kuřat, krůt, kachen a hus.
Tato mimořádná kontrolní akce byla vyhlášena mj. jako reakce na informace, že v některých chovech v sousední zemi  chovatelé používají zakázaného veterinárního léčiva při výkrmu drůbeže. Sice jsme obdrželi informace, že v živočišných produktech zakázaný preparát obsahující metranonidazol nebyl zjištěn, nicméně pro ujištění, že tomu tak je skutečně, situaci prověříme.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS