KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

POVODNĚ 2013 – INFORMACE K ŘEŠENÍ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH POVODNÍ

06/06/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

Informace budou průběžně doplňovány. Odkaz k informacím naleznete zde http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povodne-2013/

Subjekty v gesci Ministerstva zemědělství a příjemci podpor MZe  a SZIF mohou hlásit ve vlastním zájmu škody způsobené povodněmi na pracoviště SZIF v jednotlivých okresech (viz příloha). Jakmile to bude fyzicky a časově možné, zahájí SZIF ve spolupráci s relevantními orgány monitoring vzniklých škod.

V rámci pomoci organizované MZe, zahájí SZIF neprodleně přípravu výplaty záloh na SAPS. Podle legislativy bude možné zálohu vyplatit nejdříve od 16. 10. 2013.

MZe oznamuje, že u subjektů dotčených povodněmi kontrolní orgány odloží všechny plánované kontroly.

Přílohy