KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Národní doplňkové platby (TOP-UP) za rok 2012 jsou upraveny tzv. modulací

03/06/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

31.5.2013 – Na základě rozhodnutí Evropské unie byla od roku 2012 nově v nových členských státech aplikujících platby TOP-UP uplatněna modulace, a to individuálně na farmu v závislosti na celkovém součtu přímých plateb (SAPS, zvláštní platba dle článku 68 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, oddělená platba na cukr a oddělená platba na rajčata) a TOP-UP.

Na souhrn všech uvedených plateb je uplatněna modulace u částek převyšujících 5.000, a to ve výši 10 % na celkovou výši podpor na úrovni farmy a dále pak ještě 4 % z TOP-UP, pokud všechny platby na farmu přesáhnou 300.000 EUR. O vypočtené částky modulace se pro danou farmu snižuje platba TOP-UP.
 
Příklad:
 
Součet všech přímých plateb zemědělce = 410.000 EUR, z nichž TOP-UP = 80.000 EUR
 
Částka nad 5.000 EUR se získá odečtením tzv. franšízy, která činí 5.000 EUR, protože do tohoto limitu platby nepodléhají žádné modulaci = 410.000 – 5.000 = 405.000 EUR
 
Snížení č. 1 (částky od 5.000 do 300.000 EUR) = 10 % ze 405.000 EUR = 40.500 EUR
 
Snížení č. 2 (částky nad 300.000 EUR) = 4 % z plateb TOP-UP převyšujících úroveň 300.000 EUR = 4 % z 80.000 EUR = 3.200 EUR
 
Konečný nárok na TOP-UP = 80.000 – 40.500 – 3.200 = 36.300 EUR
 
V souvislosti s modulací, která ovlivnila výplatu TOP-UP českým zemědělcům v roce 2012, byl v dostatečném předstihu vypracován Ministerstvem zemědělství ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) nástroj pro předběžnou kalkulaci výše TOP-UP na úrovni jednotlivých podniků a následně zveřejněn na internetových portálech Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Toto umožnilo zemědělcům zvážit, zda se jim vyplatí žádost podat a zároveň vyhnout se případným žádostem, u nichž by byl nárok na vyplacení roven nule a předejít tak zvýšené administrativní zátěži pro žadatele i pro SZIF.
 
Kurz: 25,141 CZK/EUR