KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Petr Bendl: Povodňové škody na státním vodohospodářském majetku dosáhnou nejméně 2,2 miliardy korun, v rostlinné výrobě 1,1 miliardy korun

11/06/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

10.6.2013

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl informoval o prvních číslech vypovídajících o škodách způsobených letošní povodní. Jak potvrdili pozvaní vodohospodářští experti, Vltavská kaskáda svoji funkci splnila na jedničku.

„Celkové odhady škod na státním vodohospodářském majetku dosáhly 2,2 miliardy korun. Záplavy poničily 80 vodovodů pro veřejnou potřebu, které zásobují přibližně 34 tisíc obyvatel. V současné době je ohroženo dalších 97 vodovodů. Zasaženo bylo asi 900 studní,“ řekl ministr Petr Bendl.

Škody na vodních nádržích, protipovodňových opatřeních, korytech potoků a stavbách na vodních tocích odhaduje Povodí Vltavy na 900 milionů korun, Povodí Labe na 1 miliardu, Povodí Ohře na 300 milionů a Lesy ČR na více než 25 milionů korun. Rámcové odhady škod na státním vodohospodářském majetku letošní povodně jsou celkem 2 225 683 000 korun.

Částečně nebo úplně byly zaplaveny desítky čistíren odpadních vod a čerpacích stanic odpadních vod, jako Ústřední čistírna odpadních vod Praha, Ústí nad Labem, Děčín, Jablonné v Podještědí, Kralupy nad Vltavou nebo Neratovice. Prvotní odhady škod na vodovodech a kanalizacích přesahují 100 milionů korun.

Odhadujeme, že povodeň zaplavila 50 553 hektarů zemědělské půdy. Ztráty u rostlinné výroby jsou vyčísleny na 1,1 miliardy korun,“ uvedl ministr Bendl.

Ministerstvo zemědělství postupně spouští opatření, která řeší škody způsobené povodněmi. Oznámilo již, že u subjektů dotčených povodněmi kontrolní orgány odloží všechny plánované kontroly. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zahájil evidenci škod zemědělců postižených velkou vodou. Žadatelé nyní mohou kontaktovat SZIF, který k nim v nejbližším možném termínu vyšle inspektora a na místě společně se žadatelem vyhodnotí stav škod. V rámci pomoci Ministerstva zahájí SZIF i přípravu výplaty záloh Jednotné platby na plochu (SAPS).

MZe zavedlo od roku 2002 Program podpory prevence před povodněmi, I. etapa v letech 2002 – 2007 využila 4,1 miliardy korun na výstavbu technických protipovodňových opatření a bylo realizováno 435 akcí. Díky tomu bylo ochráněno 315 tisíc obyvatel, hodnota ochráněného majetku přesáhla 240 miliard korun. Akce byly situovány zejména do regionů zasažených povodněmi v roce 1997 (povodí Moravy a Odry), 1998 (povodí Labe – vodní tok Dědina, okres Rychnov n. Kněžnou) a 2000 (povodí Jizery). II. etapa programu se týká let 2007 – 2013 a celkem bude proinvestováno zhruba 11,5 miliardy korun, akce už byly orientovány do všech povodí, neboť v povodňových situacích v letech 2002, 2006, 2009 a 2010 již bylo postiženo prakticky celé území ČR. 

V roce 2002 záplavy způsobily majetkové škody za 73,142 miliardy korun. Z toho více než 61 miliard korun činily škody na nemovitém majetku.

Tiskové oddělení MZe

Přílohy