KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Bendl v rámci pomoci obětem povodní schválil prodloužení příjmu žádostí o podporu při obnově lesa v rámci PRV

14/06/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

13.6.2013

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl v zájmu pomoci obětem povodní schválil zpřesnění Pravidel pro poskytnutí podpory v rámci obnovy lesního potenciálu po kalamitách a podpory společenských funkcí lesů. V praxi to znamená prodloužení 19. kola příjmu žádostí o podporu u podopatření II.2.4.1. do 31. 10. 2013. Rozdělovat se bude zhruba 417 milionů korun.

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu.

Podopatření zahrnuje dva záměry:

Záměr A. Obnova lesního potenciálu po kalamitách, u kterého jsou způsobilými výdaji odstraňování poškozených lesních porostů do 40 let věku, umělá obnova sadbou i síjí včetně přípravy těchto ploch před zalesněním.

Záměr B. Zavádění preventivních opatření v lesích a odstraňování škod způsobených povodněmi, které zahrnuje odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích, pokud jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa či toky ve správě subjektu pověřeného hospodařením v lesích, na lesních cestách a souvisejících objektech a preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích.

V  souvislosti s prodloužením 19. kola příjmu žádostí u záměru B. byla v rámci zpřesnění pravidel schválena také  úprava termínu, ke kterému musí mít žadatelé platné stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu. Kvůli urychlení  realizace projektů mohou žadatelé dodat stavební povolení platné až k datu předkládání materiálů po výzvě RO SZIF, nikoli k datu zaregistrování žádosti o dotaci.

 

Tiskové oddělení MZe