KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství chystá konkrétní formy pomoci zaplaveným

18/06/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

14.6.2013

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství připravuje podle zkušeností z letošních povodní změny, které zlepší protipovodňovou prevenci. Ministr Petr Bendl chce upravit legislativu, která usnadní výstavbu protipovodňových opatření, plánuje otevření programů na nápravu povodňových škod na vodohospodářském majetku a upřesnění správného způsobu hospodaření na polích ohrožených erozí.

Letošní povodně způsobily podle dosavadních odhadů v resortu zemědělství škody za 3,3 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství už začalo hledat možnosti, jak co nejrychleji a nejúčinněji nabídnout pomoc těm, kteří ji potřebují. 

„Budeme aktivovat takzvané spící programy, které na Ministerstvu zemědělství máme. Tyto programy jsou určeny právě pro případ povodní, abychom byli schopni finančně pomoci například tam, kde záplavy poničily vodovody a kanalizace nebo vodohospodářský majetek na Vltavě a na Labi,“řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Škody na vodovodech a kanalizacích dosáhly podle předběžných odhadů 100 milionů korun, na vodohospodářském majetku podél Vltavy, Labe a Ohře přibližně 2,2 miliardy korun. Povodeň zalila zemědělská pole a poškodila zejména rybářské a drůbežářské podniky.

„Šancí, jak podpořit zemědělce, je více. Navrhneme, aby mohli velkou vodou postižení hospodáři odložit své platby státu. Chceme také, aby měli možnost získat půjčky s nejnižším možným úročením,“ řekl Petr Bendl.

Projevy letošní povodně byly odlišné od povodní v uplynulých letech. Záplavu zvyšovaly vysoké přítoky z menších a neregulovaných toků.

„Povodeň přinesla množství nánosů a kalů, které zvedly dno mnoha toků. Proto budeme čistit koryta potoků, říček i řek, a to zejména na soutocích. I dál budeme velmi podporovat budování suchých poldrů,“ uvedl ministr Bendl.

Podle zkušeností z letošních povodní budou nejspíše revidovány manipulační řády vodních děl. Ministr ale nepředpokládá, že by jejich případné změny byly výrazné, protože systém fungoval dobře a povodeň zpomalil, jak mu to možnosti přehrad dovolily. Manipulační řády vypracovávají jednotlivá Povodí spolu s obecními úřady, rybáři a dalšími subjekty.

Ministr Petr Bendl připomněl, že by se na nebezpečí povodní mělo myslet už při územním plánování a nepovolovat novou výstavbu v záplavových územích.

„Určitě budeme chtít upravit zásady správného hospodaření na polích ohrožených erozí. Například výsadba víceletých plodin na menších půdních blocích může snížit nebezpečí vodní eroze v blízkosti řek,“ uvedl Bendl.

Tiskové oddělení MZe