KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace pro žadatele postižené povodní

07/06/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

6.6.2013

Tisková zpráva – Státní zemědělský intervenční fond zahájil evidenci škod farmářů postižených velkou vodou. Žadatelé nyní mohou kontaktovat nejbližší regionální odbor nebo okresní Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF, kde zanechají své kontaktní údaje a SZIF jim v nejbližším možném termínu vyšle terénního inspektora, který na místě společně se žadatelem vyhodnotí stav škod.

Celkový rozsah škod bude pravděpodobně znám do 20. 6. 2013. V rámci pomoci organizované MZe, zahájí SZIF neprodleně přípravu výplaty záloh na SAPS. Podle legislativy bude možné zálohu vyplatit nejdříve od 16. 10. 2013.

„Zemědělcům, kterým povodeň způsobila hmotnou škodu na jejich majetku, doporučujeme vše zdokumentovat a neprodleně se obrátit na regionální pracoviště SZIF, ať již e-mailem, telefonicky, nebo osobně. V nejkratší možné době, očekáváme – že nejdéle do deseti dní, na místo dorazí terénní pracovník SZIF který vše řádně zdokumentuje. Zároveň zemědělce prosíme o trpělivost s ohledem na rozsah povodní, bude třeba během několik dní takto navštívit tisíce lokalit, dodává Ing. Zdeněk Procházka,“ náměstek sekce regionálních odboru SZIF.

Podrobný seznam kontaktním míst naleznou zemědělci na webu www.szif.cz nebo se mohou obrátit na infolinku SZIF: +420 222 871 871 popř. info@szif.cz.

Další informace jsou průběžně aktualizovány na webu MZe v sekci Povodně 2013: www.eagri.cz/public/web/mze/voda/povodne-2013/

MZe oznamuje, že u subjektů dotčených povodněmi kontrolní orgány odloží všechny plánované kontroly.

Přílohy