KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Chovatelům můžeme pomoci ještě více

06/06/13
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

Chovatelé hospodářských zvířat se mohou spolehnout na účinnou pomoc veterinářů nejen při záchraně zvířat před povodněmi, ale i při jejich návratu, byla-li evakuována. Jde totiž o to, že je třeba zkontrolovat, zda nebyla ohrožena zdravotní nezávadnost vodních zdrojů, popřípadě uloženého krmiva. Vyplavení odpadů, kontaminace ropnými látkami apod., to vše je nebezpečné.

Státní veterinární správa nyní umožní chovatelům hospodářských zvířat v rámci běžné preventivní činnosti prověřit vzorky vody z používaných zdrojů napájecí vody. Všechny odběry vzorků zajistí na vyžádání inspektoři krajských veterinárních správ a vyšetření budou provedena ve státních veterinárních ústavech v Praze, Jihlavě a Olomouci.

Smyslem této akce, o které rozhodl Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, je možné problémy a potíže diagnostikovat co možno nejdříve a předejít rizikům nákaz či dokonce otrav, a tím chovatelům podstatně zjednodušit život. Podmínkou je, aby dotyčný chovatel, kterého „se dotkla“ velká voda, kontaktoval místně příslušnou krajskou veterinární správu.

Obdobným způsobem budou veterinární inspektoři operativně prověřovat také zatopené potravinářské závody a sklady, a to jak z hlediska posouzení narušení zdravotní nezávadnosti surovin a potravin a jejich neškodného odstranění, tak i následné očisty provozů, sanitace a dezinfekce.

Všechna tato opatření podniká Státní veterinární správa, aby se předcházelo ohrožení zdraví lidí i hospodářských zvířat.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS